Indicadors ITA 2017

[+] A) TRANSPARÈNCIA ACTIVA I INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (1-21)

[+] B) PÀGINA WEB, RELAC AMB ELS CIUTADANS I LA SOC, I PARTICIP. CIUTADANA (22-36)

[+] C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (37-47)

[+] D) TRANSP. EN LES CONTRACTACIONS, CONV, SUBVENC I COSTOS DELS SERV (48-59)

[+] E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (60-71)

[+] F) DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ (72-80)