Informació Econòmica 

La informació econòmica municipal és un instrument important per conèixer la gestió pressupostària. Aquesta secció ofereix una visió global de les finances municipals que permeten conèixer els objectius marcats pels responsables municipals. També inclou els informes més rellevants de la Intervenció General.

Altres a tenir en compte:

  • Fiscalització Limitada de Requisits Bàsics: 2020
  • Plans Anuals de Control Financer: 2020

 

Aquest Ajuntament publica les seves comptes a la Plataforma específica del "Tribunal de Cuentas sobre Rendición de Cuentas" (www.rendiciondecuentas.es) 

Enllaç: 

 

Sindicatura de comptes

ACORDS I RESOLUCIONS CONTRARIS A LES OBJECCIONS DELS ÒRGANS INTERVENTORS LOCALS - EXERCICIS 2014 I 2015

[Acord intervenció]

Darrera actualització: abril 2019