Fes servir la Plataforma "A prop Teu"

Cornellà es distribueix en 31 sectors de gestió de proximitat per a millorar la ciutat.

Publicat: 28/09/2017 12:46         

A PROP TEU és una plataforma digital amb l'objectiu de proporcionar una via de comunicació amb l'Ajuntament més propera, més àgil i més eficaç. És una finestra que posem a la teva disposició per comunicar incidències i plantejar queixes, suggeriments i propostes, que es gestionaran de forma centralitzada perquè arribin ràpidament al departament i als regidors responsables a fi i efecte de donar-te una resposta en el termini més curt possible. [+]

Indicadors ITA Dret a l'accés a la informació   Seu Electrònica Cornellà Open Data Cornellà a la butxaca 

 

Transparència

Col·laboració

Coresponsabilitat

CANALS DE CONTACTE

informació

QUALITAT I TRANSPARÈNCIA

Coresponsabilitat