Organismes dels que forma part

Darrera actualització: 15/11/2019

Consell Comarcal

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT

 

Entitats Metropolitanes

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

CONSELL DE MOBILITAT DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE BARCELONA – ÀREA METROPOLITANA

 

Mancomunitats

INTERMUNICIPAL DE LA FONTSANTA

COMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA PLANA DEL GALET

 

Consorcis

XARXA DE TEATRES PÚBLICS DE CATALUNYA

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT

LOCALRET

TURISME DEL BAIX LLOBREGAT

DESENVOLUPAMENT DE L'ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA RIBERA-SALINES

COMUNICACIÓ LOCAL

 

Societats Públiques

PROCORNELLÀ

TECSAL, SA

 

Fundacions

UTOPIA, D'ESTUDIS SOCIALS DEL BAIX LLOBREGAT

ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

 

Associacions

PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS (AICE)

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

INNOBAIX

COMITÈ LOCAL DE LA CREU ROJA

XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

XARXAPROD

XARXA D'ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

JUNTES COMPENSACIONS

 

Observatori

DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ