Organització Política - Administrativa

Data d'actualització: 31/12/2019

Organització Política -administrativa

 

Delegacions d'atribucions, modificacions i suplències 2019-23

 

Delegacions d'atribucions, modificacions i suplències 2015-19