Cornellà camina cap a un nou model de relació entre l'Ajuntament i la ciutadania, basat en la transparència, la col·laboració i la coresponsabilitat. Aquests tres principis consoliden el Govern Obert, una nova manera més democràtica d'entendre el servei públic, que pretén aconseguir una gestió més eficient i més eficaç dels recursos i serveis que s'ofereixen a la ciutat.

Els ciutadans deixen de ser agents passius, exclusivament receptors de missatges, per configurar-se com a agents actius: ciutadans implicats en les decisions que els afecten, que els importen i en les que poden prendre part. Es tracta, en definitiva, d'apropar l'administració a la ciutadania perquè col·labori en la construcció del municipi.

La posada en marxa de la plataforma Govern Obert és un pas més de les Millores de Governança, un compromís que va adquirir l'ajuntament al 2010 amb l'objectiu de fer més transparent la gestió municipal i aprofundir en la millora de les relacions entre la ciutadania i el consistori.