SUBVENCIONS I AJUTS

Darrera actualització: 10 octubre 2018

 

L'Ajuntament de Cornellà, amb l'objectiu de fomentar la igualtat i donar recolzament als ciutadans, entitats i projectes que es desenvolupen en el municipi, cada any destina part del seu pressupost municipal a subvencions i ajuts.

A continuació es relaciona les subvencions atorgades però si es vol consultar les convocatòries des de 2016 pot accedir al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

Subvencions

 

Subvencions atorgades 2018

 
   
Segon trimestre  
Projecte Acció Comunitària pdf xlsx
Projecte Acció Social pdf xlsx
Projecte Activitats  pdf  xlsx
Projecte Alcaldia pdf / xlsx
Projecte Comerç pdf / xlsx
Projecte Cooperació i Solidaritat pdf / xlsx
Projecte Cultura pdf / xlsx
Projecte Esports pdf / xlsx
Projecte Joventut pdf / xlsx
   
Primer trimestre  
Projecte d'Intervenció pdf xlsx
   

Subvencions demanades 2018

 
   
Tercer trimestre  
Projectes de Cultura pdf
   

Subvencions atorgades 2017

 
   
Quart trimestre  
Projectes d'Acció Social  pdf  xlsx
Projectes d'Acció Territorial  pdf  xlsx
Projectes de Cooperació i Solidaritat pdf xlsx
Projectes de Cultura  pdf  xlsx
Projectes d'Educació pdf xlsx
Projectes d'Espai Públic  pdf  xlsx
Projectes d'Esports pdf xlsx
Projectes de Joventut pdf xlsx
Projectes de Presidència  pdf  xlsx
   
Tercer trimestre  
Projectes d'Acció Social pdf xlsx
Projectes de Cooperació i Solidaritat pdf xlsx
Projectes de Cultura pdf xlsx
Projectes d'Esports pdf xlsx
Projectes de Joventut pdf xlsx
Projectes de Presidència pdf xlsx
   
Segon trimestre  
Projectes d'Activitats pdf / xlsx
Projectes de Comerç pdf / xlsx
Projectes de Cultura pdf / xlsx
Projectes d'Esports pdf / xlsx
Projectes de Presidència pdf / xlsx
Projectes de Salut Pública  pdf / xlsx
   
Primer trimestre  
Projecte de Solidaritat pdf / xlsx
Projecte d'Educació  pdf / xlsx       
   

Pla estratègic de subvencions 2016-2019 (Modificat el 17 de març de 2016)

 

Subvencions atorgades 2016

 
 
Quart trimestre
Projectes de Presidència
Projectes d'Acció Social
Projectes de Patrimoni Cultural
Projectes de Polítiques d'Ocupació
 
 
Tercer trimestre  
Projectes de Presidència  
Projectes de manteniment i serveis  
Projectes d'esports  
Projectes de cultura i igualtat  
   
Segon trimestre  
Projectes de manteniment i serveis  
Projectes d'activitats i mercats  
   
Primer trimestre  
Projectes de comerç  
Projectes d'economia  
Projectes d'esports  
Projectes de Presidència  
   
més informació (subvencions en règim de concurrència competitiva)  
   
Pla estratègic de subvencions 2016-2019 (Modificat el 17 de març de 2016)  
   

Subvencions atorgades 2015

 
Quart trimestre  
Projectes d'acció comunitària i esports  
Projectes d'activitats i mercats  
Projectes de benestar social  
Projectes d'ocupació  
Projectes de política territorial  
Projectes de Presidència  
   
Tercer trimestre  
Projectes de benestar social  
Projectes d'esports  
Projectes de Presidència  
   
Segon trimestre  
Projectes de benestar social  
Projectes de cultura  
Projectes d'esports  
Projectes de Presidència  
   
Primer trimestre  
Projectes de benestar social  
Projectes de cooperació per a la solidaritat, d'esports i de joventut  
Projectes de cultura  
Projectes d'igualtat  
Projectes de Presidència  
   

Subvencions atorgades 2014

 
Projectes de cooperació per a la solidaritat, d'esports i de joventut  
Projectes de cultura  
Projectes d'ocupació  
   

Subvencions atorgades 2013

 

Projectes de cultura, de solidaritat, d'esports i de joventut 

 
   
més informació (subvencions en règim de concurrència competitiva)  

 

Més informació de convocatòries:

 

Ajuts

Ajuts acceptats 2018

Concessió d'ajuts econòmics 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019, DE LA Diputació de Barcelona.

 

Ajuts concedits 2018

2n trimestre   pdf xlsx
1r trimestre    pdf xlsx
 

Ajuts concedits 2017

4t trimestre    pdf xlsx  
3r trimestre    pdf xlsx  
2n trimestre   pdf xlsx    
1r trimestre    pdf xlsx   
 

Ajuts acceptats 2017

1r trimestre
 

Ajuts concedits 2016

4t trimestre
3r trimestre
1r - 2n trimestre
 

Ajuts acceptats 2016

Xarxa de Governs Locals 2016-2019
 

Ajuts concedits 2015

Benestar social (resum 1r semestre)
Benestar social (1r trimestre)
 

Ajuts concedits 2013

Benestar social (resum anyal)
 

 

Enllaços relacionats

Accedir a: Contractes i Convenis