Consell Comunitari de la Infància i Adolescència

Català | Castellano
Darrera actualització: 03/06/2022
 

 

< Tornar

El Consell Comunitari de la Infància i l'adolescència, és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals en relació amb aquells àmbits d'activitat pública municipal que afectin o es refereixin a la infància i l'adolescència.

Funcions

1. Estimular la participació de persones, col·lectius i entitats en el camp de la infància i l'adolescència, fomentant l'associacionisme i oferint el suport i l'assistència oportuns. 

2. Reunir informació, realitzar estudis i anàlisis, debatre i difondre informes sobre la infància i l'adolescència.

3. Promoure programes i activitats que globalitzin tot el relacionat amb la infància i l'adolescència a la ciutat.

4. Recolzar la projecció exterior de tot el relacionat amb la infància i l'adolescència de Cornellà de Llobregat.

5. Potenciar la coordinació entre les diferents institucions que actuïn en l'àmbit de la infància i l'adolescència, ja siguin públiques o privades.

6. Assegurar la participació directa dels infants i adolescents mitjançant un òrgan específic.

7. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit de la infància i l'adolescència.

8.Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb la situació de la infància i l'adolescència de la ciutat.

 


Sessions

2017

 

Sessió Ordinària

 

Data: 23 de maig de 2017

Ordre del dia

   

Sessió Ordinària

 

Data: 31 de gener de 2017

Acta de la sessió 

2016

 

Sessió Ordinària

 

Data: 2 de juny de 2016

Acta de la sessió 

2015

 

Sessió Ordinària

 

Data: 28 d'octubre de 2015

Acta de la sessió

   

 

 / Modificació de representants (25/05/2022) / Modificació de representants (13/05/2022) / Nova Vicepresidència (30/6/2021) / Modificació Presidència de la Taula de l'infància (22/06/2021) / Nous representants (04/09/2020) / Representants del Consell 2019-23

 

Normativa