Consell Municipal de la Cultura

Català | Castellano
actualització: 01/02/2023
 

 

< Tornar

El Consell Municipal de la Cultura és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afectin o es refereixin a la cultura. 

Funcions

1. Estimular la participació de persones, col·lectius i entitats en l'activitat cultural. 

2. Reunir informació, realitzar estudis i anàlisis, debatre i difondre informes sobre la cultura i el teixit associatiu cultural a la ciutat.

3. Promoure programes i activitats que globalitzin la cultura a la ciutat i que signifiquin un treball col·lectiu de les diferents entitats, facilitant la coordinació entre elles.

4. Donar suport a la projecció exterior de les expressions culturals pròpies de Cornellà de Llobregat, com a imatge i patrimoni viu de la ciutat.

5. Potenciar la coordinació entre les diferents institucions que actuen en l'àmbit cultural, ja siguin públiques com privades.

6. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit cultural.

7. Emetre i formular propostes i suggeriments amb relació a la dinàmica cultural de la ciutat.

 


 

Sessions

2022

 

Data: 2 de maig de 2021

Ordre del dia

  

2021

 
Sessió Ordinària  
Data: 22 de novembre de 2021 Acta 3/2021

 

   

Sessió Ordinària

 

Data: 18 de maig de 2021

Acta 2/2021

   

Sessió Ordinària

 

Data: 29 de març de 2021

Acta 1/2021


 


 

2020

 

Sessió Ordinària

 

Data: 2 de novembre de 2020

Acta 1/2020
   

 

2019

 

Sessió Ordinària

Data: 2 de desembre de 2019

Acta 1/2019
 

Sessió Extraordinària

Data: 12 de juny de 2019

Ordre del dia

   

 

2018

 

Sessió Ordinària

Data: 2 d'abril de 2018

Ordre del dia

   

 

2017

 

Sessió Ordinària

Data: 21 de novembre de 2017

Acta 3/2017

   

Sessió Ordinària

Data: 30 de maig de 2017

Acta 2/2017

   

Sessió Ordinària

Data: 6 de febrer de 2017

Acta 1/2017

   

 

2016

 

Sessió Ordinària

Data: 24 de febrer de 2016

Odre del dia

   

 

2015

 

Sessió Ordinària

 

Data: 7 d'octubre de 2015

Acta 3/2015

   

Sessió Ordinària

Data: 10 de juny de 2015

Ordre del dia

   

Sessió Ordinària

Data: 7 d'abril de 2015

Acta 1/2015

   

 

2014

 

Sessió Ordinària

Data: 30 de setembre de 2014

Acta de la sessió

   

 

2013

 

Sessió Ordinària

Data: 24 d'octubre de 2013

Acta 2/2013

   

Sessió Ordinària

Data: 4 d'abril de 2013

Acta 1/2013

   

 

2012

 

Sessió Ordinària

 

Data: 26 de setembre de 2012

Acta 1/2012

   

 

/ Nous representants del Consell (21/12/2023) / Modificació de representants (24/10/2023) / Nomenament de representants 2023-27 / Modificació de representants (24/05/2022) / Modificació de representants (13/05/2022) / Modificació de representants (04/09/2020) / Modificació de representants (06/02/2020) / Modificació de representants (09/12/2019) / Nomenament nou membre (14/10/2019) / Representants del Consell 2019-23 (30/09/2019)

 

Normativa