Consell Municipal de la Cultura

Català | Castellano
Darrera actualització: 26/10/2020

 

El Consell Municipal de la Cultura és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afectin o es refereixin a la cultura. 

Funcions

1. Estimular la participació de persones, col·lectius i entitats en l'activitat cultural. 

2. Reunir informació, realitzar estudis i anàlisis, debatre i difondre informes sobre la cultura i el teixit associatiu cultural a la ciutat.

3. Promoure programes i activitats que globalitzin la cultura a la ciutat i que signifiquin un treball col·lectiu de les diferents entitats, facilitant la coordinació entre elles.

4. Donar suport a la projecció exterior de les expressions culturals pròpies de Cornellà de Llobregat, com a imatge i patrimoni viu de la ciutat.

5. Potenciar la coordinació entre les diferents institucions que actuen en l'àmbit cultural, ja siguin públiques com privades.

6. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit cultural.

7. Emetre i formular propostes i suggeriments amb relació a la dinàmica cultural de la ciutat.

 


 

Sessions

2020

 

Sessió Ordinària

 

Data: 2 de novembre de 2020

Ordre del dia
   

 

2019

 

Sessió Ordinària

Data: 2 de desembre de 2019

Acta de la sessió
 

Sessió Extraordinària

Data: 12 de juny de 2019

Ordre del dia

   

 

2018

 

Sessió Ordinària

Data: 2 d'abril de 2018

Ordre del dia

   

 

2017

 

Sessió Ordinària

Data: 21 de novembre de 2017

Acta de la sessió

   

Sessió Ordinària

Data: 30 de maig de 2017

Acta de la sessió

   

Sessió Ordinària

Data: 6 de febrer de 2017

Acta de la sessió

   

 

2016

 

Sessió Ordinària

Data: 24 de febrer de 2016

Odre del dia

   

 

2015

 

Sessió Ordinària

 

Data: 7 d'octubre de 2015

Acta de la sessió

   

Sessió Ordinària

Data: 10 de juny de 2015

Ordre del dia

   

Sessió Ordinària

Data: 7 d'abril de 2015

Acta de la sessió

   

 

2014

 

Sessió Ordinària

Data: 30 de setembre de 2014

Acta de la sessió

   

 

2013

 

Sessió Ordinària

Data: 24 d'octubre de 2013

Acta de la sessió

   

Sessió Ordinària

Data: 4 d'abril de 2013

Acta de la sessió

   

 

2012

 

Sessió Ordinària

 

Data: 26 de setembre de 2012

Acta de la sessió

   

 

/ Modificació de representants (04/09/2020) / Modificació de representants (06/02/2020) / Modificació de representants (09/12/2019) / Nomenament nou membre (14/10/2019) / Representants del Consell 2019-23 (30/09/2019)

 

Normativa