Consell Municipal de Participació de Medi Ambient                   

Català | Castellano
actualització:08/09/2022
 

 

< Tornar

El Consell Municipal de Participació de Medi Ambient és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afecti el medi ambient. 

Funcions

1. Estimular la participació de les persones, col·lectius i entitats de la ciutat en l'adopció de mesures tendents a la protecció del medi ambient.

2. Promoure programes i activitats que creïn consciència a la ciutadania de la importància del medi ambient i de la necessitat de la seva protecció.

3. Potenciar la coordinació entre les diferents entitats i institucions, públiques o privades, que dintre de la ciutat realitzin activitats en defensa del medi ambient.

4. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit de medi ambient.

5. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb l'activitat de la ciutat en aquest sector.

 


 

SESSIONS

2022

Sessió Ordinària    
Data: 22 de setembre de 2022 Ordre del dia  
Sessió Ordinària    

Data: 21 de juny de 2022

Acta 2/2022

 
Sessió Ordinària    
Data: 17 de febrer de 2022

Acta 1/2022

 
 

 

2021

Sessió Ordinària

Data: 19 de maig de 2021

Acta 2/2021

 
Sessió Ordinària    
Data: 8 d'abril de 2021 Acta 1/2021  
 

 

2020

Sessió Ordinària

Data: 15 de desembre de 2020

Acta 3/2020

 
Sessió Ordinària
Data: 8 d'octubre de 2020

Acta 2/2020

   
 

Primer esborrany de l'Agenda Social i Urbana per Enfortir la Comunitat.

(Per fer aportacions al projecte enviar-les a: ASUECO@aj-cornella.cat)

   
 

Pla de Prevenció i Gestió de Residus

Municipals de Cornellà de Llobregat 2020 - 2023

(Text definitiu per ser aprovat al Ple Municipal 28 d'octubre de 2020)

 

Sessió Ordinària

Data: 30 de gener de 2020

Acta 1/2020

   
 

Pla de Prevenció i Gestió de Residus

Municipals de Cornellà de Llobregat 2020 - 2023

   

 

2019

Sessió Extraordinària

Data: 12 de juny de 2019

Ordre del dia

   

 

2018

Sessió Ordinària

Data: 13 de novembre de 2018

Acta 3/2018

 

Sessió Ordinària

Data: 16 de juliol de 2018

Acta 2/2018

 

Sessió Ordinària

Data: 3 de maig de 2018

Acta 1/2018

   

 

2017

Sessió Ordinària

Data: 15 de novembre de 2017

Acta 2/2017

 

Sessió Ordinària

Data: 11 de maig de 2017

Acta 1/2017

   

 

2016

Sessió Ordinària

Data: 15 de desembre de 2016

Acta 3/2016

 

Sessió Ordinària

Data: 3 de maig de 2016

Acta 2/2016

 

Sessió Ordinària

Data: 12 de gener de 2016

Acta 1/2016

   

 

2015

Sessió Ordinària

Data: 10 de juny de 2015

Acta 2/2015

 

Sessió Ordinària

Data: 12 de març de 2015

Acta 1/2015

   

 

2014

Sessió Ordinària

Data: 13 de novembre de 2014

Acta 3/2014

 

Sessió Ordinària

Data: 28 de maig de 2014

Acta 2/2014

 

Sessió Ordinària

Data: 13 de febrer de 2014

Acta 1/2014

   

 

2013

Sessió Ordinària

Data: 14 de novembre de 2013

Acta 4/2013

 

Sessió Ordinària

Data: 19 de setembre de 2013

Acta 3/2013

   

Sessió Ordinària

 

Data: 16 de maig de 2013

Acta 2/2013

 

Sessió Ordinària

Data: 20 de març de 2013

Acta 1/2013

 

 

/ Modificació de representants (24/05/2022) / Modificació de representants (13/05/2022) / Nous representants del Consell (27/02/2020)  / Representants del Consell (04/11/2019)

 

Normativa