Consell Municipal de Participació de Medi Ambient                   

Català | Castellano
Darrera actualització: 26/10/2020

 

El Consell Municipal de Participació de Medi Ambient és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afecti el medi ambient. 

Funcions

1. Estimular la participació de les persones, col·lectius i entitats de la ciutat en l'adopció de mesures tendents a la protecció del medi ambient.

2. Promoure programes i activitats que creïn consciència a la ciutadania de la importància del medi ambient i de la necessitat de la seva protecció.

3. Potenciar la coordinació entre les diferents entitats i institucions, públiques o privades, que dintre de la ciutat realitzin activitats en defensa del medi ambient.

4. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit de medi ambient.

5. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb l'activitat de la ciutat en aquest sector.

 


 

SESSIONS

2020

Sessió Ordinària
Data: 8 d'octubre de 2020

Acta de la sessió

   
 

Primer esborrany de l'Agenda Social i Urbana per Enfortir la Comunitat.

(Per fer aportacions al projecte enviar-les a: ASUECO@aj-cornella.cat)

   
 

Pla de Prevenció i Gestió de Residus

Municipals de Cornellà de Llobregat 2020 - 2023

(Text definitiu per ser aprovat al Ple Municipal 28 d'octubre de 2020)

 

Sessió Ordinària

Data: 30 de gener de 2020

Acta de la sessió

   
 

Pla de Prevenció i Gestió de Residus

Municipals de Cornellà de Llobregat 2020 - 2023

   

 

2019

Sessió Extraordinària

Data: 12 de juny de 2019

Ordre del dia

   

 

2018

Sessió Ordinària

Data: 13 de novembre de 2018

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 16 de juliol de 2018

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 3 de maig de 2018

Acta de la sessió

   

 

2017

Sessió Ordinària

Data: 15 de novembre de 2017

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 11 de maig de 2017

Acta de la sessió

   

 

2016

Sessió Ordinària

Data: 15 de desembre de 2016

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 3 de maig de 2016

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 12 de gener de 2016

Acta de la sessió

   

 

2015

Sessió Ordinària

Data: 10 de juny de 2015

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 12 de març de 2015

Acta de la sessió

   

 

2014

Sessió Ordinària

Data: 13 de novembre de 2014

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 28 de maig de 2014

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 13 de febrer de 2014

Acta de la sessió

   

 

2013

Sessió Ordinària

Data: 14 de novembre de 2013

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 16 de maig de 2013

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 20 de març de 2013

Acta de la sessió

 

 

/ Nous representants del Consell (27/02/2020)  / Representants del Consell (04/11/2019)

 

Normativa