Consell Municipal de Prevenció i Seguretat

Català | Castellano
Darrera actualització: 03/06/2022
 

 

< Tornar

El Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de Llobregat és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objectiu de facilitar la participació ciutadana en els Afers municipals relacionats amb l'anàlisi, la planificació i l'execució de sistema local de seguretat pública.

Funcions

1. Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi.

2. Participar en l'elaboració, Seguiment i avaluació dels planes de seguretat local, com a representació col·legiada de la ciutadania.

3. Constituir-se, en representació de la ciutadania, com a part de el portal Junta Local de Seguretat, per a la celebració de la sessió plenària anual prescrita a la Llei 4/2003, amb la finalitat de conèixer el pla de seguretat local i debatre la situació general de la seguretat al municipi.

4. Elaborar Propostes d'actuacions en matèria de seguretat pública i elevar-les a la Junta Local de Seguretat.

5. Elaborar programes i Procediments per a una eficaç comunicació, Coordinació i Col·laboració entre els cossos, serveis i òrgans amb competències en matèria de seguretat pública i la ciutadania.

6. promovent i participar en l'Elaboració i execució d'accions preventives, formatives i informatives en matèria de seguretat pública.

7. Fomentar la implicació i la participació en el sistema de seguretat local de la resta de Ciutadans pertanyents als col·lectius que representen els Membres de el Consell.

8. Qualsevol altra funció que li atribueixi el Ple de l'Ajuntament o la Junta Local de Seguretat.

 


 

Sessions

2022

Sessió Ordinària

Data: 28 de febrer de 2022

Ordre del dia
 

2021

Sessió Ordinària

Data: 17 de juny de 2021

Acta de la sessió (Esborrany) 

2020

Sessió Ordinària

Data: 12 de novembre de 2020

Acta de la sessió

 

 

2019

 

Sessió Ordinària

 
Data: 16 de desembre de 2019

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 11 d'abril de 2019

Acta de la sessió

 

 

2018

Sessió Ordinària

Data: 17 de juliol se 2018

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 19 d'abril de 2018

Acta de la sessió

 

 

2017

Sessió Ordinària

Data: 20 de juliol de 2017

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 3 de maig de 2017

Acta de la sessió

 

 

2016

Sessió Ordinària

Data: 4 d'abril de 2016

Acta de la sessió

 

 

2015

Sessió Extraordinària

Data: 3 de desembre de 2015

Acta de la sessió

 

Sessió Extraordinària

Data: 10 de juny de 2015

Ordre del día

 

Sessió Ordinària

Data: 9 d'abril de 2015

Acta de la sessió

 

 

2014

Sessió Ordinària

Data: 25 de març de 2014

Acta de la sessió

 

 

2013

Sessió Ordinària

Data: 16 d'abril de 2013

Acta de la sessió

 


 

/ Modificació de representants (25/05/2022) / Modificació de representants (13/05/2022) / Modificació de representants (06/09/2021) / Representantes del consejo (04/12/2019)

Normativa