Consell Municipal de Salut                   

Català | Castellano
actualització: 16/11/2023
 

 

< Tornar

El Consell Municipal de Salut és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afectin o es refereixin a la salut. 

Funcions

1. Potenciar la participació creant espais d'expressió i de reflexió que integrin les òptiques polítiques, tècniques (científiques i professionals) i ciutadanes.  

2. Conèixer les inquietuds i necessitats en matèria de salut de la societat cornellanenca.

3. Assessorar i donar elements per a la validació dels programes duts a terme per l'administració municipal.

4. Promoure acords entre l'Ajuntament, les entitats i altres institucions afavorint el coneixement mutu i la coordinació. 

5. Realitzar propostes per a la millora de la salut i la qualitat de vida, afavorint acords entre l'Administració i les entitats per a la realització d'activitats.

6. Promoure la responsabilitat de la ciutadania en la pròpia salut, en la salut de la comunitat i en la correcta utilització dels serveis sanitaris.

7. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit de la salut.

8. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb l'activitat de la ciutat en aquest sector.

 


 

SESSIONS

2015

Sessió Ordinària

Data: 10 de juny de 2015

Ordre del dia

 

 

2014

Sessió Ordinària

Data: 20 d'octubre de 2014

Acta de la sessió

 

 

2013

Sessió Ordinària

Data: 6 de novembre de 2013

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 6 de febrer de 2013

Acta de la sessió

 

 

2012

Sessió Ordinària

Data: 19 de juny de 2012

Acta de la sessió

   

 

/ Nomenament de representants 2023-27 / Modificació de representants (25/05/2022) / Modificació de representants (13/05/2022) / Nomenament nova vicepresidència (11/03/2021) / Modificació de Representants (27/01/2020) / Modificació de Representants (09/12/2019) / Modificacions de representants (15/11/2019) / Nomenament dels representants 2019-23 (30/09/2019)

 

Normativa