Consell Municipal de l'Esport

Català | Castellano
Darrera actualització: 03/06/2022
 

 

< Tornar

El Consell Municipal de l'Esport és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afectin o es refereixin a l'esport.  

Funcions

1. Estimular la participació de persones, col·lectius i entitats en l'activitat esportiva. 

2. Reunir informació, realitzar estudis i anàlisis, debatre i difondre informes sobre l'esport i el conjunt de l'activitat esportiva a la ciutat, amb especial atenció a les activitats d'iniciació esportiva i l'esport de base.

3. Promoure programes i activitats que globalitzin l'esport a la ciutat i que signifiquin un treball col·lectiu de les diferents entitats, facilitant la coordinació entre elles.

4. Donar suport a la projecció exterior de les expressions esportives pròpies de Cornellà de Llobregat, com a imatge i patrimoni viu de la ciutat.

5. Potenciar la coordinació entre les diferents institucions que actuen en l'àmbit esportiu, ja siguin públiques com privades.

6. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit esportiu.

7. Emetre i formular propostes i suggeriments amb relació a la dinàmica esportiva de la ciutat.

 


Sessions

 

2022

Sessió Ordinària

Data: 18 de maig de 2022 Ordre del dia

 

Sessió Ordinària

Data: 22 de març de 2022

Acta de la sessió

 

2021

Sessió Ordinària

Data: 30 de setembre de 2021

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 11 de març de 2021

Acta de la sessió

 

2020

Sessió Ordinària

Data: 22 d'octubre de 2020

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 4 de març de 2020

Acta de la sessió

 

2019

Sessió Ordinària

Data: 16 de desembre de 2019

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 3 d'octubre de 2019

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 12 de juny de 2019

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 29 d'abril de 2019

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 21 de març de 2019

Acta de la sessió

 

2018

Sessió Ordinària

Data: 26 de setembre de 2018

Ordre del dia

 

Sessió Ordinària

Data: 17 de juliol de 2018

Ordre del dia

 

Sessió Ordinària

Data: 18 d'abril de 2018

Ordre del dia

 

2017

Sessió Ordinària

Data: 18 de desembre de 2017

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 12 de setembre de 2017

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 5 d'abril de 2017

Acta de la sessió

 

2016

Sessió Ordinària

Data: 4 d'octubre de 2016

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 14 d'abril de 2016

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 9 de febrer de 2016

Acta de la sessió

 

2015

Sessió Ordinària

Data: 29 de setembre de 2015

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 10 de juny de 2015

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 24 de març de 2015

Acta de la sessió

 

2014

Sessió Ordinària

Data: 23 de setembre de 2014

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 10 d'abril de 2014

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 13 de març de 2014

Acta de la sessió

 

2013

Sessió Ordinària

 

Data: 3 d'octubre de 2013

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 18 de juliol de 2013

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 24 d'abril de 2013

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 19 de març de 2013

Acta de la sessió

 


 

 

/ Modificació de representants (24/05/2022) / Modificació de representants (13/05/2022) / Nomenament nous representants (06/03/2020) / Nomenament nous representants (18/02/2020) / Representants del Consell (04/10/2019)

   

 

Normativa