Per poder valorar la gestió econòmica municipal, facilitem informes, estudis i indicadors econòmics que ofereixen informació objectiva al respecte.