Consell de ciutat

Català | Castellano
actualització: 28/02/2024

El Consell de Ciutat és un òrgan consultiu, de participació i diàleg a la ciutat que es va constituir el 24 de gener de 2013. El Consell contribueix a crear un espai de debat, consens i coordinació permanent entre la ciutadania, les institucions i els poders públics, facilitant que s'apropi la gestió municipal als veïns i veïnes de Cornellà.

Normativa (articles 102 a 109 ROM)

 

LLISTAT DELS/LES CINC CIUTADANS I/O CIUTADANES DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, TITULARS I SUPLENTS ESCOLLITS PER SORTEIG, PER INTEGRAR-SE COM A VOCALS EN EL CONSELL DE CIUTAT DURANT EL PERÍODE 2023-2027. ACTA SORTEIG.

 

Convocatòria per seleccionar els/les cinc ciutadans i/o ciutadanes de Cornellà de Llobregat, per integrar-se com a vocals en el Consell de Ciutat durant el període 2023-2027. Bases Reguladores i model de sol·licitud - Tràmit online (Període de presentació sol·licituds: 15 de novembre de 2023 al 15 de gener de 2024).

 

2024

Acord Plenari Acord  
Decret Constitució Plenari del Consell Decret constitució plenari  
     

Sessió Ordinària

 

Data: 15 d'abril de 2024

Ordre del dia
 

2023

   

Sessió Ordinària

 

Data: 14 de juny de 2023

Acta de la sessió
   
   
 
 

2022

   

Documentació d'interés: Nou nomenament representant (12/05/2022)

 

 

Sessió Ordinària

 

Data: 21 de març de 2022

Ordre del dia
  Acta de la sessió
   
 

2021

 

Sessió Ordinària

 

Data: 9 de novembre de 2021

Acta 2/2021
   

Sessió Ordinària

 

Data: 4 de maig de 2021

Acta de la sessió

   

2020

 
Sessió Ordinària  

Data: 22 d'octubre de 2020

Acta 1/2020
   

Documentació d'interés: Representants nomenats per les entitats representades i pels òrgans municipals competents, al Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat pel periode 2019-23 (30/09/2020) / Representants de les Institucions més significatives de la Ciutat i de les persones d'especial rellevància ciutadana pel periode 2019-23 (04/02/2020) / Membres vocals representants de la ciutadania pel període 2019-23 (28/01/2020).

   

2019

 

Sessió Extraordinària

Data: 12 de juny de 2019

Ordre del dia

   

Documentació d'interés: Convocatòria pública i les Bases per seleccionar cinc ciutadans i/o ciutadanes de Cornellà de Llobregat que s'integraran, com a vocals, al Consell de Ciutat, durant el període 2019-2023 (31/10/2019) / Delegació de la Presidència del Consell pel període 2019-23 (01/07/2019).

 

2018

 

Sessió Ordinària

Data: 5 de novembre de 2018

Acta 3/2018

   

Sessió Ordinària

 

Data: 17 de juliol de 2018

Acta 2/2018

   

Sessió Ordinària

 

Data: 12 de febrer de 2018

Acta 1/2018

   

Documentació d'interés: Modificació d'un membre de partit polític representat al Consell (08/06/2018) / Modificació d'un membre d'una associació representada al Consell (12/02/2018)

 

2017

 

Sessió Ordinària

Data: 28 de març de 2017

Acta 1/2017

   

2016

 

Sessió Ordinària

Data: 6 d'octubre de 2016

Acta 2/2016

 

Sessió Ordinària

Data:1 de març de 2016

Acta 1/2016