Consell de ciutat

El Consell de Ciutat és un òrgan consultiu, de participació i diàleg a la ciutat que es va constituir el 24 de gener de 2013. El Consell contribueix a crear un espai de debat, consens i coordinació permanent entre la ciutadania, les institucions i dels poders públics, facilitant que s'apropi la gestió municipal als veïns i veïnes de Cornellà.