Coresponsabilitat

PARTICIPACIÓ I CORRESPONSABILITAT

Una ciutadania informada i compromesa representa un valor afegit per a la ciutat: proposa, opina i crea, però també controla i fiscalitza l'acció del govern.

El coneixement i l'experiència dels ciutadans constitueixen un benefici per a la gestió municipal, i augmenten la implicació i la vinculació dels veïns i veïnes amb la ciutat. Per això les seves aportacions, idees o iniciatives es podran realitzar per la via administrativa –com es feia fins ara- però també a través dels òrgans de participació com el Consell de Ciutat, Consells sectorials de participació, l'A prop teu, entre d'altres,  per ser discutides, analitzades i millorades entre tots. 

 

Cal destacar els consells  Altres mecanismes de participació:
municipal de participación:  

 

Normativa dels Òrgans de participació ciutadana  (articles 102 a 117 del ROM)