Educar per créixer

El programa Educar per créixer, pretén complementar el coneixement i l'educació reglada amb activitats en el temps de lleure, difondre valors a través de l'esport o aproximar el descobriment del nostre entorn i patrimoni cultural. I fer-ho tant pels infants, els joves com les famílies.

A més, es tracta d'un projecte obert, plural i transversal que busca la implicació de persones que vulguin col·laborar amb l'objectiu d'ajudar a la ciutat a consolidar les bases formatives i educatives de les persones que formen part de Cornellà.

Coneix més detalls aquí