Pla de Mobilitat

El PMU de Cornellà defineix el model de mobilitat sostenible de la ciutat, basat en la qualitat de vida, la integració social, el desenvolupament econòmic sostenible i la minimització dels consums energètics i de les fonts d'energia contaminants relacionades amb els diferents sistemes de transport.

L'actual Pla de Mobilitat es va començar a redactar el 2012 i al mateix temps es va obrir el procés de participació ciutadana.