Pla de prevenció de residus

El Pla de prevenció de residus té com a objectiu reduir la generació de residus municipals de Cornellà de Llobregat del 2013 a l'any 2016, en línia amb la normativa europea, estatal i catalana en aquesta matèria.

El pla s'elabora després de l'anàlisi tècnic de la situació municipal i tenint en compte les propostes realitzades pels ciutadans en el procés de participació.