Rendiment de Comptes

El propòsit de la transparencia i el rendiment de comptes és contribuir al fet que els ciutadans puguin fer-se una valoració a partir d'una informació clara i intel·ligible sobre els objectius i resultats de les actuacions locals.