DENÚNCIES

Per a fer una denúncia relacionada amb qualsevol activitat municipal o amb gestions de l'Ajuntament es pot enviar un correu electrònic a denuncia@aj-cornella.cat. Es pot utilitzar aquest canal els 365 dies de l'any, i la denúncia es derivarà al departament o servei corresponent per a ser atesa el més aviat possible.