DENÚNCIES

Per a fer una denúncia relacionada amb qualsevol activitat municipal o amb gestions de l'Ajuntament omplir i enviar un correo a: denuncia@aj-cornella.cat. Es pot utilitzar aquest canal els 365 dies de l'any, i la denúncia es derivarà al departament o servei corresponent per a ser atesa el més aviat possible.

Si voleu sol·licitar informació, fer suggeriments, propostes o queixes de qualsevol tipus sobre l'activitat municipal o sobre gestions a l'Ajuntament: dirigurse a: informacio@aj-cornella.cat. Per a fer suggeriments, propostes i traslladar incidències relacionades amb temes de seguretat i d'espai públic, utilitzeu la plataforma A prop teu.