Consell Assesor de la Gent Gran

Català | Castellano
Darrera actualització: 03/06/2020
 

 

< Tornar

 

El Consell Assessor de la Gent Gran és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objectiu de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afecten a la gent gran.

Funcions

1. Estimular la participació dels Col·lectius de pensionistes i de gent gran.

2. Promovent la participació democràtica dels usuaris en la prestació dels serveis municipals adreçats a la gent gran i va exercir sumi Seguiment.

3. Reunir informació, debatre i difondre informes sobre els temes que consideri d'interès per a la gent gran, donant prioritat a Qüestions relatives a super qualitat de vida.

4. Promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i anàlisis derivats de les Situacions estudiades.

5. Promovent accions de solidaritat per al benestar de la gent gran, en el marc de la necessària convivència ciutadana.

6. Potenciar la coordinació entre les institucions que actuen en aquest àmbit, ja Siguin públiques o privades.

7. Formular Propostes a l'Ajuntament per resoldre els problemes administratius que els afecten.

8. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de competència municipal.

9. Emet i formular Propostes i suggeriments en relació a l'Funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.

 


 

SESSIONS

2018

Sessió Ordinària

Data: 16 de gener de 2017

Ordren del día

 

2017

Sessió Ordinària

Data: 6 de novembre de 2017

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 17 de gener de 2017

Acta de la sessió

 

2016

Sessió Ordinària

Data: 17 de maig de 2016

Acta de la sessió

 

2015

Sessió Ordinària

Data: 13 d'octubre de 2015

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 10 de juny de 2015

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 13 de gener de 2015

Acta de la sessió

 

2014

Sessió Ordinària

Data: 10 de juny de 2014

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 13 de maig de 2014

Acta de la sessió

 

2013

Sessió Ordinària

Data: 15 d'octubre de 2013

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 18 de juny de 2013

Acta de la sessió

 

Sessió Ordinària

Data: 15 de gener de 2013

Acta de la sessió

 


 

/ Modificació de representants (24/05/2022) / Modificació de representants (12/05/2022) / Modificació de representants (11/06/2020) / Representants del Consell (20/9/2019)

Normativa