A PROP TEU, ajuda'ns a millorar la ciutat.

Publicat: 2/1/2019 

"A prop teu" és una aplicació de participació ciutadana on l'Ajuntament preten ser més proper, més àgil i més eficaç. És una finestra que posem a la teva disposició per comunicar incidències i plantejar queixes, suggeriments i propostes, que es gestionaran de forma centralitzada perquè arribin ràpidament al departament responsable a fi i efecte de donar una resposta en el termini més curt possible. [+]

 

  Consells municipals de participació Indicadors ITA Dret a l'accés a la informació  Seu Electrònica Cornellà Open Data Cornellà a la butxaca

 

 

Transparència

Col·laboració

Corresponsabilitat

Cornellà Millora

CANALS DE CONTACTE

informació


QUALITAT I TRANSPARÈNCIA