Informació Pública

Actualitzat: 19 setembre 2018

 

Documents que han de ser sotmesos a un termini d'informació pública

 • Atorgar a la I'Inmobiliaria Bricolaje Bricoman, SLU, llicència urbanística municipal per a la construcció d'un edifici comercial a una finca afectada per serveis de caràcter públic a la urbanització de la zona afectada per una modificació del PGM-76

Acord JGL

En informació pública durant 1 mes. Finalitza el 19 d'octubre de 2018. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar a través del correu electrònic: informació@aj-cornella.cat

 • Aprovació del projecte complementari d'urbanització dels espais lliures del Sector Millars Oest a  Cornellà de Llobregat

Acord

Edicte

Projecte

En informació pública durant 1 mes. Finalitza el 27 de setembre 2018. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar a través del correu electrònic: informació@aj-cornella.cat

 • Aprovació inicial del projecte del Pla Especial urbanístic de la deixalleria de Cornellà de Llobregat

Acord

Edicte

Projecte

En informació pública durant 1 mesFinalitza el 27 de setembre 2018. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar a través del correu electrònic: informació@aj-cornella.cat

 

 

 

Informació pública acabada des de 2017

 • Aprovació inicial de l'expedient de Modificació del Pla General Metropolità-1976 a la zona 14b del sector Almeda (Finalitzada. 17 de setembre de 2018)
 • Aprovació inicial del Projecte i Estudi de seguretat i salut de millora de l'accessibilitat de l'entorn de l'edifici del carrer Avellaner (Finalitzada: 17 d'agost de 2018)
 • Aprovar inicialment el projecte d'obres de Reurbanització de l' Espai Verd al carrer Montserrat Roig (Finalitzada: 22 de juliol 2018)
 • Aprovació del projecte de conservació i manteniment anomenat "Obres de millora de las façana interior i diverses àrees de l'escola Ansel Clavé" (Finalitzada: 17 de juliol 2018)
 • Aprovació projecte d'obres anomenat "Renovació de la gespa del camp de futbol Fontsanta de Cornellà de Llobregat" (Finalitzada: 13 de juliol 2018.)
 • Aprovació inicial del projecte d'obres de Reurbanització dels carrers d'Empordà i Urgell al barri de la Gavarra del terme municipal de Cornellà de Llobregat. Finalitzada: 4 de juny de 2018)
 • Aprovació inicial del Pla de millora urbana Tintes Especiales (PMU7), de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 26 de maig de 2018)
 • Aprobació inicial de l'expedient de Modificació puntual del PGM en relació a la reserva d'equipaments Can Bagueria, Fira, Millars i Cobalt. (Finalitzada: 13 de maig de 2018)
 • Aprovació inicial de la Modificació del PGM per la reserva d'aparcaments en el sistema urbanístic d'habitatge dotacional públic a Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 6 de maig de 2018)
 • Aprovació inicial del projecte de modificació del Pla Especial d'ordenació urbana del Sector Almeda, de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 1 de març de 2018)
 • Aprovació definitiva del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM), per a la planificació de la protecció civil municipal en el qual s'inclouen tots els riscos que afecten el municipi de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada:l 28 de febrer de 2018)
 • Aplicació territorial de les mesures contingudes en la resolució en cas d'episodis ambientals de contaminació atmosfèrica per superar els límits de NO2 (Finalitzada: 15 de gener de 2018)
 • Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la Illa 35883 Pla Especial Ordenació Urbana "Sector Almeda", de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 24 de desembre de 2017)
 • Projecte de les Obres de substitució de la coberta de la Casa dels Colons del parc de Can Mercader a Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 5 de desembre de 2017)
 • Aprovació inicial de l'expedient de modificació puntual del PGM e la parcel·la B3 del Parc Tecnològic World Trade Center de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 26 de noviembre de 2017)
 • Aprovació definitiva del projecte d'urbanització dels espais lliures Millàs Oest, de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 26 de noviembre de 2017)
 • Modificació Puntual PGM per la regulació de la reserva d'aparcament en el sistema urbanístic dotacional públic (Finalitzat: 12/10/2017)
 • Aprovació del Projecte d'obres de conservació i manteniment de la coberta de la Brigada Municipal (Finalització: 12 de setembre de 2017)
 • Aprovació inicial del Projecte "Reordenació de l'Avinguda Pablo Picasso". (Finalitzada: 8 de setembre de 2017)
 • Aprovació definitiva del Projecte d'"Urbanització de l'Avinguda de Sant Ildefons, entre la Ctra. D'Esplugues i l'Avinguda Línia Elèctrica" al terme Municipal de Cornellà de Llobregat". (Finalitzada: 8 de setembre de 2017)
 • Urbanització de la carretera del Prat, en el tram comprès entre el passeig dels Ferrocarrils Catalans i el carrer Tirso de Molina. (Finalitzada: 8 de setembre de 2017)
 • Aprovar inicialment els Estatuts i les Bases d'actuació de la Junta de compensació del Polígon d'Actuació urbanística a l'àmbit delimitat per la carretera de l'Hospitalet, d'iniciativa privada. (Finalitzada: 29 d'agost de 2017)
 • Aprovar inicialment els Estatuts i les Bases d'actuació de la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació urbanística a l'àmbit delimitat per l'avinguda de les Flors, d'iniciativa pública. (Finalitza el 29 d'agost de 2017)
 • Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de l'Avinguda Sant Ildefons, entre la Ctra. d'Esplugues i el C/ de Sant Antoni Maria Claret, d'Esplugues de Llobregat. (Finalitzada: 25 d'agost de 2017)
 • Aprovació inicial revocació distinció Verge del Roser com Alcaldessa honorària de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 23 d'agost de 2017)
 • Aprovació inicial del Projecte d'obres de conservació i manteniment anomenat "Obres de reparació i adaptació a la normativa d'incendis de la coberta del servei de Manteniment de Cornellà de llobregat". (Finalitza el 9 d'agost de 2017)
 • Projecte de reparcel·lació voluntària de l'Illa 35.883 del Pla Especial d'Ordenació Urbana "Sector Almeda" de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 27 de juliol de 2017)
 • Aprovació inicial el projecte d'urbanització de l'illa núm. 35.883, delimitada pel carrers: Ctra. d'Hospitalet, Dolors Almeda, Marià Fortuny i San Ferran, del PEOU "Sector Almeda", de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 27 de juliol de 2017)
 • Aprovació inicial del projecte d'urbanització dels espais lliures del sector Millars Oest, de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 27 de juliol de 2017)
 • Sol·licitut llicència provisional per instal·lar l'activitat recreativa dedicada a una associació amb bar restaurant, al carrer Sevilla, 32 (Finalitzada: 19 de juliol de 2017)
 • Aprovación inicial de mejoras del Parque del Canal de la Infanta (Finalitzada: 19/06/2017)
 • Reurbanització de l'Avinguda Sant Ildefons entre la Ctra. d'Esplugues i l'Avinguda Línia Elèctrica (Finalitzada: 24/05/2017)
 • Modificació puntual del PGM per a la reserva d'equipaments a Can Bagaria, Fira, Millàs i Cobalt de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 24/05/2017)
 • Pla Especial Urbanístic regulador de Clubs Cannábics (Finalitzada: 24/05/2017)
 • Modificació del Reglament de Protecció Civil (Finalitzada: 8/05/2017)
 • Reurbanització del carrer Verge de Montserrat (Finalitzada: 10/05/2017)
 • Projecte executiu de millores del Parc del Canal de la Infanta (Finalitzada: 10/05/2017)
 • Canvi de denominació dels carrers de Victor Pradera i d'Armirall Vierna pels noms de "Can Roses" i "Camí vell de Sant Boi" (Finalitzada: 12/04/2017)
 • Modificació Puntual del PGM a la parcel·la B3 del Parc Tecnològic World Trade Center, de Cornellà de Llobregat, d'iniciativa privada. (Finalitzada: 13/04/2017)
 • Projecte constructiu de les Places Narcís Monturiol i Francesc Layret
 

 

Enllaços relacionats

Normativa municipal en tràmit
 

 

 

 

* La descàrrega d'arxius grans com memòries i projectes pot portar uns minuts

Nota: S'ha detectat que la visualització de pdf en algun navegador, com el Firefox, no funciona correctament. En el cas de no poder-lo visualitzar bé es pot descarregar i utilitzar un visualitzador estandar de pdf o fer servir un altre navegador.