Informació Pública

Actualitzat: 2o maig 2019

 

Documents que han de ser sotmesos a un termini d'informació pública

 • Modificació PGM implantació de les unitats edificatòries 10HP i BRM1-3, de Cornellà de Llobregat.

Edicte

Resolució

Projecte

En informació pública durant 1 mes. Finalitza el 2 de juny de 2019. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar a través del correu electrònic: informació@aj-cornella.cat

 • Aprovació inicialment la Modificació del Pla de Millora Urbana Illa Alstom delimitat per la modificació puntual del PGM-76 a les Illes Bagaria i Alstom (PMU1) de Cornellà de Llobregat.

Edicte

Resolució

Projecte

En informació pública durant 1 mes. Finalitza el 2 de juny de 2019. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar a través del correu electrònic: informació@aj-cornella.cat

 

 

 

Informació pública acabada

 • Llistat dels adjudicataris i la llista de sol·licitants en espera de les autoritzacions de venda no sedentària de les parades a transmetre en els Mercats de marxants de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 10 de març de 2019)
 • Lista definitiva de solicitantes admitidos y excluidos en la convocatoria de transmisión de la autorización municipal para el ejercicio de venta no sedentaria de once puestos en los mercados de marchantes de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 28 de març de 2019)
 • Avantprojecte de l'Ordenança de circulació de vehicles i vianants de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: de març de 2019)
 • Aprovar la llista provisional de sol·licitants admeses i excloses en la convocatòria de transmissió de l'autorització municipal per a l'exercici de venda no sedentària d'onze parades en els mercats de marxants de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 2de febrer de 2019)
 • Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana Siemens-Elsa (PMU1) de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: de gener de 2019)
 • Aprovació de les bases reguladores que han de regir la transmissió de les autoritzacions per a la venda no sedentaria d'11 parades en els mercats de marxants, mitjançant procediment obert. (Finalitzada: 14 de desembre de 2018)
 • Aprovació inicial del projecte d'adequació del pati de l'escola Jacint Verdaguer (Finalitzada: 10 de novembre de 2018)
 • Aprovació inicial del projecte de l'obra de la segona remodelació de la plaça de Sant Ildefons (Finalitzada: 27 d'octubre de 2018)
 • Atorgar a la I'Inmobiliaria Bricolaje Bricoman, SLU, llicència urbanística municipal per a la construcció d'un edifici comercial a una finca afectada per serveis de caràcter públic a la urbanització de la zona afectada per una modificació del PGM-76 (Finalitzada: 19 d'octubre de 2018)
 • Aprovació del projecte d'obres del nou tancament entre el pati de l'antic Institut Gaudí de la Construcció i el de la Brigada (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Obres per la instal·lació de gespa artificial al camp de Rugby i zones d'escalfament de l'Estadi Municipal de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Obres de redistribució i condicionament d'una part de la planta primera de l'edifici de Treball (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Obres per completar la renovació de la fusteria exterior de la planta baixa de l´edifici Roger de Llúria de Cornellà de Llobregat, i altres treballs complementaris (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Subministrament i muntatge d'una nova porta corredissa per a vehicles en el pati de l'escola Bressol Edelweiis (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Adequació carrer Rosselló (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Obres pel subministrament i instal.lacions de 6 tendals replegables a l'escola Jacint Verdaguer (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Pas elevat cruïlla avinguda del Baix Llobregat amb el carrer de Verge de Montserrat (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Obres pel subministrament i instal·lació de tendals en la zona de jocs infantils de la Plaça Josep Tarradellas (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Assistència tècnica per l'estudi acústic per la definició de l'aïllament en la construcció d'una tarima de fusta per ball flamenc al local situat a l'Avinguda Línia Elèctrica 1-3-5 (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Obres de massissat d'escocells en voreres amb una amplada inferior a 1,5 metres en diversos carrers de la ciutat (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Obra de conservació i renovació de quatre jardineres (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)

 • Obres de construcció de jardineres a l'espai exterior del Pavelló Can Carbonell situat al carrer Marià Benlliure (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)

 • Assistència tècnica per la redacció del projecte d'obres de reurbanització de les voreres de la banda esquerra del carrer Manel Mariné, entre el carrer Travessera i Ctra. Esplugues (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Obres de renovació de la  gespa del Camp de Futbol Fontsanta de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Obres d'emergència per la modificació treballs  de modificació de la instal·lació de calefacció de l'edifici de Treball (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Obres pel subministrament i muntatge de sis finestres noves en les oficines, sala de mestres i consergeria de l'escola Jacint Verdaguer de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Obres del projecte de millora de seguretat dels carrils bici (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Obres pel subministrament i instal·lació de tendals en l'Escola Mediterrània (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Xarxa de reg dels jardins de Can Mercader (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)
 • Assistència tècnica per l'elaboració del projecte bàsic i executiu per la creació d'una estructura de fusta per un espai d'oci polivalent a la Plaça de les Delícies (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)

 • Projecte d'obres de substitució del tancament exterior de la Piscina Can Millars de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)

 • Obres per la modificació de la instal·lació d'aire condicionat de l'Escola Bressol Rosa dels Vents (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)

 • Subministrament i col·locació de pas de vianants elevat a l'Av. de Salvador Allende junt metro Gavarra. (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)

 • Obres pel subministrament i instal·lació de tobogan i renovació de la gespa artificial a l'escola bressol Cel Blau de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)

 • Obres d'emergència de les obres de finalització de la canalització d'enllumenat públic existent al Carrer Segarra i per l'eliminació de barreres arquitectòniques al Carrer Caoba de Cornellà de Llobregatv (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)

 • Assistència tècnica per la coordinació en matèria de seguretat i salut durant l'execució de les obres d'emergència per l'eliminació de barreres arquitectòniques al Carrer Caoba de Cornellà de Llobregat

 • Obres pel nou accés a l'edifici de l'antic Institut Gaudí de la Construcció (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)

 • Obres pel reforç de l'enllumenat escales Can Mercader- Torre de la Miranda (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)

 • Obres per la col·locació de baranes de protecció a la via pública (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)

 • Assistència tècnica per la redacció del projecte de les escales mecàniques a la Torre de la Miranda (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)

 • Assistència tècnica per la direcció facultativa externa durant l'execució de les obres pendents de construcció d'un nou gimnàs al CEIP L'Areny de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)

 • Coordinació en matèria de seguretat i salut durant l'execució de les obres pendents de construcció d'un nou gimnàs al CEIP L'Areny  de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)

 • Obres pel subministrament i instal·lació de jocs esportius per a gent gran a la Plaça Acàcia de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 10 d'octubre 2018)

 • Aprovació del projecte complementari d'urbanització dels espais lliures del Sector Millars Oest a  Cornellà de Llobregat (Finalitzada. 27 de setembre 2018)
 • Aprovació inicial del projecte del Pla Especial urbanístic de la deixalleria de Cornellà de Llobregat (Finalitzada. 27 de setembre 2018)
 • Aprovació inicial de l'expedient de Modificació del Pla General Metropolità-1976 a la zona 14b del sector Almeda (Finalitzada. 17 de setembre de 2018)
 • Aprovació inicial del Projecte i Estudi de seguretat i salut de millora de l'accessibilitat de l'entorn de l'edifici del carrer Avellaner (Finalitzada: 17 d'agost de 2018)
 • Aprovar inicialment el projecte d'obres de Reurbanització de l' Espai Verd al carrer Montserrat Roig (Finalitzada: 22 de juliol 2018)
 • Aprovació del projecte de conservació i manteniment anomenat "Obres de millora de las façana interior i diverses àrees de l'escola Ansel Clavé" (Finalitzada: 17 de juliol 2018)
 • Aprovació projecte d'obres anomenat "Renovació de la gespa del camp de futbol Fontsanta de Cornellà de Llobregat" (Finalitzada: 13 de juliol 2018.)
 • Aprovació inicial del projecte d'obres de Reurbanització dels carrers d'Empordà i Urgell al barri de la Gavarra del terme municipal de Cornellà de Llobregat. Finalitzada: 4 de juny de 2018)
 • Aprovació inicial del Pla de millora urbana Tintes Especiales (PMU7), de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 26 de maig de 2018)
 • Aprobació inicial de l'expedient de Modificació puntual del PGM en relació a la reserva d'equipaments Can Bagueria, Fira, Millars i Cobalt. (Finalitzada: 13 de maig de 2018)
 • Aprovació inicial de la Modificació del PGM per la reserva d'aparcaments en el sistema urbanístic d'habitatge dotacional públic a Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 6 de maig de 2018)
 • Aprovació inicial del projecte de modificació del Pla Especial d'ordenació urbana del Sector Almeda, de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 1 de març de 2018)
 • Aprovació definitiva del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM), per a la planificació de la protecció civil municipal en el qual s'inclouen tots els riscos que afecten el municipi de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada:l 28 de febrer de 2018)
 • Aplicació territorial de les mesures contingudes en la resolució en cas d'episodis ambientals de contaminació atmosfèrica per superar els límits de NO2 (Finalitzada: 15 de gener de 2018)

 • Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la Illa 35883 Pla Especial Ordenació Urbana "Sector Almeda", de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 24 de desembre de 2017)
 • Projecte de les Obres de substitució de la coberta de la Casa dels Colons del parc de Can Mercader a Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 5 de desembre de 2017)
 • Aprovació inicial de l'expedient de modificació puntual del PGM e la parcel·la B3 del Parc Tecnològic World Trade Center de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 26 de noviembre de 2017)
 • Aprovació definitiva del projecte d'urbanització dels espais lliures Millàs Oest, de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 26 de noviembre de 2017)
 • Modificació Puntual PGM per la regulació de la reserva d'aparcament en el sistema urbanístic dotacional públic (Finalitzat: 12/10/2017)
 • Aprovació del Projecte d'obres de conservació i manteniment de la coberta de la Brigada Municipal (Finalització: 12 de setembre de 2017)
 • Aprovació inicial del Projecte "Reordenació de l'Avinguda Pablo Picasso". (Finalitzada: 8 de setembre de 2017)
 • Aprovació definitiva del Projecte d'"Urbanització de l'Avinguda de Sant Ildefons, entre la Ctra. D'Esplugues i l'Avinguda Línia Elèctrica" al terme Municipal de Cornellà de Llobregat". (Finalitzada: 8 de setembre de 2017)
 • Urbanització de la carretera del Prat, en el tram comprès entre el passeig dels Ferrocarrils Catalans i el carrer Tirso de Molina. (Finalitzada: 8 de setembre de 2017)
 • Aprovar inicialment els Estatuts i les Bases d'actuació de la Junta de compensació del Polígon d'Actuació urbanística a l'àmbit delimitat per la carretera de l'Hospitalet, d'iniciativa privada. (Finalitzada: 29 d'agost de 2017)
 • Aprovar inicialment els Estatuts i les Bases d'actuació de la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació urbanística a l'àmbit delimitat per l'avinguda de les Flors, d'iniciativa pública. (Finalitza el 29 d'agost de 2017)
 • Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de l'Avinguda Sant Ildefons, entre la Ctra. d'Esplugues i el C/ de Sant Antoni Maria Claret, d'Esplugues de Llobregat. (Finalitzada: 25 d'agost de 2017)
 • Aprovació inicial revocació distinció Verge del Roser com Alcaldessa honorària de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 23 d'agost de 2017)
 • Aprovació inicial del Projecte d'obres de conservació i manteniment anomenat "Obres de reparació i adaptació a la normativa d'incendis de la coberta del servei de Manteniment de Cornellà de llobregat". (Finalitza el 9 d'agost de 2017)
 • Projecte de reparcel·lació voluntària de l'Illa 35.883 del Pla Especial d'Ordenació Urbana "Sector Almeda" de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 27 de juliol de 2017)
 • Aprovació inicial el projecte d'urbanització de l'illa núm. 35.883, delimitada pel carrers: Ctra. d'Hospitalet, Dolors Almeda, Marià Fortuny i San Ferran, del PEOU "Sector Almeda", de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 27 de juliol de 2017)
 • Aprovació inicial del projecte d'urbanització dels espais lliures del sector Millars Oest, de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 27 de juliol de 2017)
 • Sol·licitut llicència provisional per instal·lar l'activitat recreativa dedicada a una associació amb bar restaurant, al carrer Sevilla, 32 (Finalitzada: 19 de juliol de 2017)
 • Aprovación inicial de mejoras del Parque del Canal de la Infanta (Finalitzada: 19/06/2017)
 • Reurbanització de l'Avinguda Sant Ildefons entre la Ctra. d'Esplugues i l'Avinguda Línia Elèctrica (Finalitzada: 24/05/2017)
 • Modificació puntual del PGM per a la reserva d'equipaments a Can Bagaria, Fira, Millàs i Cobalt de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 24/05/2017)
 • Pla Especial Urbanístic regulador de Clubs Cannábics (Finalitzada: 24/05/2017)
 • Modificació del Reglament de Protecció Civil (Finalitzada: 8/05/2017)
 • Reurbanització del carrer Verge de Montserrat (Finalitzada: 10/05/2017)
 • Projecte executiu de millores del Parc del Canal de la Infanta (Finalitzada: 10/05/2017)
 • Canvi de denominació dels carrers de Victor Pradera i d'Armirall Vierna pels noms de "Can Roses" i "Camí vell de Sant Boi" (Finalitzada: 12/04/2017)
 • Modificació Puntual del PGM a la parcel·la B3 del Parc Tecnològic World Trade Center, de Cornellà de Llobregat, d'iniciativa privada. (Finalitzada: 13/04/2017)
 • Projecte constructiu de les Places Narcís Monturiol i Francesc Layret
 

 

Enllaços relacionats

Normativa municipal en tràmit
 

 

 

 

* La descàrrega d'arxius grans com memòries i projectes pot portar uns minuts

Nota: S'ha detectat que la visualització de pdf en algun navegador, com el Firefox, no funciona correctament. En el cas de no poder-lo visualitzar bé es pot descarregar i utilitzar un visualitzador estandar de pdf o fer servir un altre navegador.