Informació Pública

Data i Hora oficial: 
català | castellano
 
 

Expedients sotmesos a tràmit de:

Informació pública

 • Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGM als terrenys propietat de la Societat General d'Aigües de Barcelona amb qualificació de zona verda i equipaments, compresos entre els carrers Tarragonès, carretera de Sant Joan Despí, carretera de Sant Boi de Llobregat i avinguda del Baix Llobregat.

EDICTE

ACORD

PROJECTE - ANNEX

En informació pública des del 16 d'abril fins el 15 de maig de 2021. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovació inicial del "Projecte de reparcel·lació del Polígon d'Actuació Urbanística carrer de Cobalt de Cornellà de Llobregat"

EDICTE

ACORD

PROJECTE

En informació pública des del 14 d'abril fins el 13 de maig de 2021. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovació inicial de les Obres ordinàries de reforma anomenada: Ampliació del rocòdrom exterior de Can Mercader.

EDICTE

 

ACORD

PROJECTE: VOLUM I - VOLUM II - VOLUM III

En informació pública des del 12 d'abril fins el 25 de maig de 2021. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovació inicial de les Obres ordinàries de reforma per a redistribució d'espais a l'edifici municipal del CAP Almeda.

EDICTE

ACORD

PROJECTE

En informació pública des del 12 d'abril fins el 25 de maig de 2021. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovació definitiva del projecte d'obres de reforma "Obres d'adequació de local per a la implantació d'una activitat vinculada amb l'àmbit associatiu tipus Esplai Juvenil"

Edicte

Acord

Projecte

En informació pública des del 24 de març fins el 23 de abril de 2020. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovació definitiva del projecte d'obres anomenat "Obres ordinàries de reforma per la instal·lació d'una caldera de biomassa al Complex aquàtic i esportiu de Can Mercader de Cornellà de Llobregat"

Edicte

Acord

Projecte

En informació pública des del 24 de març fins el 23 de abril de 2020. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovació definitiva del projecte d'obres anomenat "Obres ordinàries de reforma per la substitució de la gespa artificial del Camp de Futbol Almeda de Cornellà de Llobregat"

Edicte

Acord

Projecte

En informació pública des del 24 de març fins el 23 de abril de 2020. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Aprovació inicial del "PLA MILLORA URBANA ACCESSIBILITAT FINCA PLAÇA REUS 7 CORNELLA DE LLOBREGAT", a iniciativa de la Comunitat de Propietaris de la Plaça Reus, 7.

Edicte

Acord

Projecte

En informació pública des del 6 de febrer fins el 5 de març de 2020. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 
 

Nota: D'acord amb l'art. 30 de la Llei 39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions públiques es realitza el còmput dels dies/mesos dels documents en el tràmit d'informació pública.

 
 

Consulta pública prèvia

(sense expedients)
 
 
 

 
 

Informació pública acabada

 
 • Aprovació inicial del projecte: "Obres ordinàries de reforma per la substitució de la gespa artificial del Camp de Futbol Almeda de Cornellà de Llobregat". (Període d'exposició: 29 de gener fins el 12 de març de 2021). Edicte - Acord - Projecte
 
 • Aprovació inicial del projecte: "Obres ordinàries de reforma per la instal·lació d'una caldera de biomassa al Complex aquàtic i esportiu de Can Mercader de Cornellà de Llobregat". (Període d'exposició: 29 de gener fins el 12 de març de 2021). Edicte - Acord - Projecte
 
 • Aprovació inicial del projecte: "Obres ordinàries de reforma per l'adequació del local de l'Avinguda Baix Llobregat 9-11-13 per a la implantació d'una activitat vinculada amb l'àmbit associatiu tipus Esplai Juvenil (Vol i Vol)". (Període d'exposició: 29 de gener fins el 12 de març de 2021). Edicte - Acord - Projecte
 
 • Convocatòria d'oferta pública de transmissió de llocs de venda en els mercats no sedentaris de la nostra ciutat. ( Període d'exposició: 22 de gener fins el 19 de febrer de 2021).  Edicte
 
 • Aprovació de la pròrroga de vigència de la Junta de Compensació Provisional del sector PMU-2 Plàsmica, de Cornella de Llobregat, per un termini de 18 mesos o fins a l'aprovació definitiva del PMU. (Període d'exposició: 24 de desembre de 2020 fins el 23 de gener de 2021). Acord - Edicte
 
 • Aprovació inicial del "PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'USOS DE LES ZONES 14d DE DESTRALETA", d'iniciativa pública. (Període d'exposició: 24 de desembre de 2020 fins el 23 de gener de 2021). Acord - Edicte - Projecte
 
 • Aprovació inicial del "Projecte d'obres bàsiques d'urbanització del sector del PMU1 al terme municipal de Cornellà de Llobregat (Barcelona)". (Període d'exposició: 10 de desembre de 2020 fins el 9 de gener de 2021). Acord - Edicte - Projecte - Plànols
 
   
   
 

Relació dels expedients que han estat en informació pública durant el 2020

 
   
   
 

Relació dels expedients que han estat en informació pública durant el 2019

 
   
   
 

Relació dels expedients que han estat en informació pública durant el 2018

 
   
   

 

Relació dels expedients que han estat en informació pública durant el 2017

 
   
   
   
   

Enllaços relacionats

 
Normativa municipal en tràmit  

 

 

 

* La descàrrega d'arxius grans com memòries i projectes pot portar uns minuts
Nota: S'ha detectat que la visualització de pdf en algun navegador, com el Firefox, no funciona correctament. En el cas de no poder-lo visualitzar bé es pot descarregar i utilitzar un visualitzador estandar de pdf o fer servir un altre navegador.