Informació Pública

Data i Hora oficial: 

 

Documents que han de ser sotmesos a un termini d'informació pública

 • Bases particulars que han de regir la transmissió de l'autorització municipal per a l'exercici de venda no sedentària de 5 parades en els mercats de marxants de Cornellà de Llobregat.

Resolució

Edicte

Bases

En informació pública durant el període del 17 d'octubre fins el 14 de novembre de 2019. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Obres per la creació d'una estructura de fusta d'ús polivalent a la Plaça de les Delícies de Cornellà de Llobregat

Acord

Edicte

Projecte

En informació pública durant el període del 2 d'octubre fins el 13 de novembre de 2019. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 • Text refós de l'expedient de Modificació PGM PA4 Priorat-Grup Llobregat de Cornellà de Llobregat

Acord

Edicte

Projecte

En informació pública durant el període de 13 de setembre fins el 13 d'octubre de 2019. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 
NOTA: D'acord amb l'art. 30 de la Llei 39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions públiques es realitza el còmput dels dies/mesos dels documents en el tràmit d'informació pública.

 

 

Informació pública acabada

 • Resolució del departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, referent a la modificació no substancial en l'activitat de l'empresa Barcelonesa de Drogas y Productos Quimicos, SA (Període d'exposició: 29 d'agost fins el 10 d'octubre de 2019)
 • Projecte d'obres de reforma interior del local de l'av. de República Argentina, 22 (Període d'exposició: 29 d'agost fins el 10 d'octubre de 2019)
 • Projecte d'obres de remunta d'una planta de l'edifici existent al camp de futbol de Sant Ildefons (Període d'exposició: 29 d'agost fins el 10 d'octubre de 2019)
 • Fase Consulta Prèvia Ordenança de Circulació a la Zona Baixa Emissions (ZBE) (Període d'exposició: 12 d'agost fins el 16 de setembre de 2019)
 • Aprovació inicialment la Modificació del Pla de Millora Urbana Illa Alstom delimitat per la modificació puntual del PGM-76 a les Illes Bagaria i Alstom (PMU1) de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 2 de juny de 2019)
 • Modificació PGM implantació de les unitats edificatòries 10HP i BRM1-3, de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 2 de juny de 2019)
 • Llistat dels adjudicataris i la llista de sol·licitants en espera de les autoritzacions de venda no sedentària de les parades a transmetre en els Mercats de marxants de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 10 de març de 2019)
 • Lista definitiva de solicitantes admitidos y excluidos en la convocatoria de transmisión de la autorización municipal para el ejercicio de venta no sedentaria de once puestos en los mercados de marchantes de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 28 de març de 2019)
 • Avantprojecte de l'Ordenança de circulació de vehicles i vianants de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: de març de 2019)
 • Aprovar la llista provisional de sol·licitants admeses i excloses en la convocatòria de transmissió de l'autorització municipal per a l'exercici de venda no sedentària d'onze parades en els mercats de marxants de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 2de febrer de 2019)
 

Relació dels expedients que han estat en informació pública durant el 2018

 

Relació dels expedients que han estat en informació pública durant el 2017

 

 

Enllaços relacionats

Normativa municipal en tràmit

En informació pública durant 1 mes. Finalitza el 0 de xxxx de 2019. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar a través del correu electrònic: informació@aj-cornella.cat

 

* La descàrrega d'arxius grans com memòries i projectes pot portar uns minuts

Nota: S'ha detectat que la visualització de pdf en algun navegador, com el Firefox, no funciona correctament. En el cas de no poder-lo visualitzar bé es pot descarregar i utilitzar un visualitzador estandar de pdf o fer servir un altre navegador.