Informació Pública

Actualitzat: 18 setembre 2017

Documents que han de ser sotmesos a un termini d'informació pública

 • Aprovació del Projecte d'obres de conservació i manteniment de la coberta de la Brigada Municipal

Acord

Projecte

Sense termini d'Informació Pública.

 • Modificació Puntual PGM per la regulació de la reserva d'aparcament en el sistema urbanístic dotacional públic

Acord

Edicte

Projecte

En informació pública durant un mes. Finalitza el 12 d'octubre de 2017. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar a través del correu electrònic: informació@aj-cornella.cat

 

 

 

Informació pública acabada 2017

 • Aprovació inicial del Projecte "Reordenació de l'Avinguda Pablo Picasso". (Finalitzada: 8 de setembre de 2017)
 • Aprovació definitiva del Projecte d'"Urbanització de l'Avinguda de Sant Ildefons, entre la Ctra. D'Esplugues i l'Avinguda Línia Elèctrica" al terme Municipal de Cornellà de Llobregat". (Finalitzada: 8 de setembre de 2017)
 • Urbanització de la carretera del Prat, en el tram comprès entre el passeig dels Ferrocarrils Catalans i el carrer Tirso de Molina. (Finalitzada: 8 de setembre de 2017)
 • Aprovar inicialment els Estatuts i les Bases d'actuació de la Junta de compensació del Polígon d'Actuació urbanística a l'àmbit delimitat per la carretera de l'Hospitalet, d'iniciativa privada. (Finalitzada: 29 d'agost de 2017)
 • Aprovar inicialment els Estatuts i les Bases d'actuació de la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació urbanística a l'àmbit delimitat per l'avinguda de les Flors, d'iniciativa pública. (Finalitza el 29 d'agost de 2017)
 • Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de l'Avinguda Sant Ildefons, entre la Ctra. d'Esplugues i el C/ de Sant Antoni Maria Claret, d'Esplugues de Llobregat. (Finalitzada: 25 d'agost de 2017)
 • Aprovació inicial revocació distinció Verge del Roser com Alcaldessa honorària de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 23 d'agost de 2017)
 • Aprovació inicial del Projecte d'obres de conservació i manteniment anomenat "Obres de reparació i adaptació a la normativa d'incendis de la coberta del servei de Manteniment de Cornellà de llobregat". (Finalitza el 9 d'agost de 2017)
 • Projecte de reparcel·lació voluntària de l'Illa 35.883 del Pla Especial d'Ordenació Urbana "Sector Almeda" de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 27 de juliol de 2017)
 • Aprovació inicial el projecte d'urbanització de l'illa núm. 35.883, delimitada pel carrers: Ctra. d'Hospitalet, Dolors Almeda, Marià Fortuny i San Ferran, del PEOU "Sector Almeda", de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 27 de juliol de 2017)
 • Aprovació inicial del projecte d'urbanització dels espais lliures del sector Millars Oest, de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 27 de juliol de 2017)
 • Sol·licitut llicència provisional per instal·lar l'activitat recreativa dedicada a una associació amb bar restaurant, al carrer Sevilla, 32 (Finalitzada: 19 de juliol de 2017)
 • Aprovación inicial de mejoras del Parque del Canal de la Infanta (Finalitzada: 19/06/2017)
 • Reurbanització de l'Avinguda Sant Ildefons entre la Ctra. d'Esplugues i l'Avinguda Línia Elèctrica (Finalitzada: 24/05/2017)
 • Modificació puntual del PGM per a la reserva d'equipaments a Can Bagaria, Fira, Millàs i Cobalt de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 24/05/2017)
 • Pla Especial Urbanístic regulador de Clubs Cannábics (Finalitzada: 24/05/2017)
 • Modificació del Reglament de Protecció Civil (Finalitzada: 8/05/2017)
 • Reurbanització del carrer Verge de Montserrat (Finalitzada: 10/05/2017)
 • Projecte executiu de millores del Parc del Canal de la Infanta (Finalitzada: 10/05/2017)
 • Canvi de denominació dels carrers de Victor Pradera i d'Armirall Vierna pels noms de "Can Roses" i "Camí vell de Sant Boi" (Finalitzada: 12/04/2017)
 • Modificació Puntual del PGM a la parcel·la B3 del Parc Tecnològic World Trade Center, de Cornellà de Llobregat, d'iniciativa privada. (Finalitzada: 13/04/2017)
 • Projecte constructiu de les Places Narcís Monturiol i Francesc Layret
 

 

Enllaços relacionats

Normativa municipal en tràmit
 

 

 

 

* La descàrrega d'arxius grans com memòries i projectes pot portar uns minuts

Nota: S'ha detectat que la visualització de pdf en algun navegador, com el Firefox, no funciona correctament. En el cas de no poder-lo visualitzar bé es pot descarregar i utilitzar un visualitzador estandar de pdf o fer servir un altre navegador.