ANUNCIS I INFORMACIONS

català | castellano

Darrera actualització: 10/05/2023

| Anuncis | Síndic de Greuges de Cornellà | Síndic de Greuges de Catalunya | Altres |

 

OFERTA PÚBLICA: consultar convocatòries | Consultar models d'exàmens

 

Convocar l'oferta pública per a l'atorgament de l'autorització d'ocupació temporal del domini públic local per a dues parades per la venda de castanyes pel 2023. (Termini de presentació: 11/05/2024 al 08/06/2023).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (JGL 23/12/2022 – Exp. 04/2022). Edicte | Llistat (Publicat: 15/02/2023).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (JGL 04/11/2022 – Exp. 03/2022). Edicte | Llistat (Publicat: 13/02/2023).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (JGL 04/11/2022 – Exp. 02/2022). Edicte | Llistat (Publicat: 13/02/2023).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (JGL 04/11/2022 – Exp. 01/2022). Edicte | Llistat (Publicat: 13/02/2023).

Expedient Sancionador núm. 2022/56  de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. (Publicat: 13/02/2023)

Expedient Sancionador núm. 2022/55  de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. (Publicat: 06/02/2023)

Expedient Sancionador GO-002-2021 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos. (Publicat: 19/01/2023)

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (Al·legacions – Exp. GO-003/2020). Edicte (Publicat: 18/01/2023).

Expedient Sancionador núm. 2022/117  de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. (Publicat: 18/01/2023)

Expedient Sancionador núm. 2022/115  de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. (Publicat: 18/01/2023)

 

Convocatòria de l'oferta pública de transmissió de llocs de venda en els mercats no sedentaris de Cornellà de Llobregat. Edicte - Convocatòria - Sol·licitud (Termini de presentació: 29/11/2022 al 29/12/2022).

Expedient Sancionador núm. 2021/03 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Expedient Sancionador núm. 2021/38 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Expedient Sancionador núm. 2021/70 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Expedient Sancionador núm. 2022/11 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Expedient Sancionador núm. 2022/37 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (Alegacions – Exp. GO-003/2020). Edicte (Publicat: 07/10/2022).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (Alegacions – Exp. GO-001/2021). Edicte (Publicat: 07/10/2022).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (Alegacions – Exp. GO-002/2021). Edicte (Publicat: 07/10/2022).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (Alegacions – Exp. GO-004/2020). Edicte (Publicat: 047/10/2022).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (Alegacions – Exp. GO-05/2021). Edicte (Publicat: 07/10/2022).

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC IX PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI A LES ESCOLES BRESSOL, DE L'ANNEX DE TARIFES DE L'ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A L'EXERCICI 2022

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (JGL 01/04/2022 – Exp. GO-08/2021). Edicte | Llistat (Publicat: 29/07/2022).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (JGL 01/04/2022 – Exp. GO-09/2021). Edicte | Llistat (Publicat: 29/07/2022).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (Alegacions – Exp. GO-01/2021). Edicte (Publicat: 29/07/2022).

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) I L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A COL·LABORAR EN LA ORGANITZACIÓ DE LA "UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES" EDICIÓ 2022

Expedient Sancionador núm. 2021/13 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Expedient Sancionador núm.  2021/19 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Expedient Sancionador núm.  2021/20 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Expedient Sancionador núm.  2021/21 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Expedient Sancionador núm. 2021/22 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Expedient Sancionador núm. 2021/24 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Expedient Sancionador núm. 2021/31 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Expedient Sancionador multes contra l'ordenança de convivència (DA 2021/4002) – agost 2021. Edicte | Llistat (Publicat: 13/05/2022).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (JGL 19/10/2021 – Exp. 05/2021). Edicte | Llistat (Publicat: 05/05/2022).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (JGL 19/10/2021 – Exp. 05/2021). Edicte | Llistat (Publicat: 05/05/2022).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (JGL 09/07/2021 – Exp. 04/2021). Edicte | Llistat (Publicat: 05/05/2022).

Expedient Sancionador multes contra l'ordenança de convivència (DA 2021/3702) – juliol 2021. Edicte | Llistat (Publicat: 05/05/2022).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (JGL 29/10/2021 – Exp. 04/2021). Edicte | Llistat (Publicat: 28/04/2022).

Expedient Sancionador multes contra l'ordenança de convivència (DA 2021/3516) – juliol 2021. Edicte | Llistat (Publicat: 28/04/2022).

Expedient Sancionador multes contra l'ordenança de convivència (DA 2021/3034) – juliol 2021. Edicte | Llistat (Publicat: 27/04/2022).

Expedient Sancionador multes contra l'ordenança de convivència (DA 2021/2909) – juliol 2021. Edicte | Llistat (Publicat: 27/04/2022).

CONVOCATÒRIA D'OFERTA PÚBLICA DE TRANSMISSIÓ DE LLOCS DE VENDA NO SEDENTARIA ALS MERCATS DE MARXANTS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

 

Annex expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (Juny 2021). Edicte (Publicat: 02/12/2021).

ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT A LA DECLARACIÓ I ELS COMPROMISOS DE LA CAMPANYA MUNDIAL "CITIES RACE TO ZERO".

Convocatòria de l'oferta pública de transmissió de llocs de venda en els mercats no sedentaris de Cornellà de Llobregat. Decret | Instància (El termini de presentació de les instàncies de les persones interessades serà del 28 d'octubre al 18 de novembre de 2021)

Expedient Sancionador multes contra l'ordenança de convivència (DÓNA 2021/2905) – Abril 2021. Edicte | Llistat (Publicat: 25/10/2021).

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS: ANY 2021. AcordText de la Declaració

Aprovació definitiva de la declaració com a àrea de mercat d'habitatge tens i les seves característiques particulars del municipi de Cornellà de Llobregat - 27 de juliol de 2021 (Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona - Exp. 901474/21). Edicte

Subscripció del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, l'Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ) i l'Associació Societat Coral "La Unió", pel desenvolupament de les gestions i manteniment integral de la Masia Can Tirel i especialment per la realització de activitats.

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (JGL 9/Juliol – Exp. 02/2021). Edicte | Llistat (Publicat: 17/09/2021).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (JGL 9/Juliol – Exp. 04/2021). Edicte | Llistat (Publicat: 17/09/2021).

Expediente Sancionador multas contra la ordenanza de convivencia (DA 2021/2596) – Marzo 2021. Edicto | Listado (Publicado: 16/09/2021).

Expediente Sancionador multas contra la ordenanza de convivencia (DA 2021/2907) – Marzo 2021. Edicto | Listado (Publicado: 16/09/2021).

Expedient Sancionador multes contra l'ordenança de convivencia (DA 2021/2471) – Febrer 2021. Edicte | Llistat (Publicat: 30/08/2021).

Expedient Sancionador multes contra l'ordenança de convivencia (DA 2021/2553) – Febrer 2021. Edicte | Llistat (Publicat: 30/08/2021).

Aprovar les obres d'enderroc de l'edificació situada al passeig dels Ferrocarrils Catalans núm.12, que la portarà a terme l'empresa adjudicatària DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES MARCOS, SL (Publicat: 05/07/2021)

Expedient Sancionador multes contra l'ordenança de convivencia (DA 2021/1855) – Gener 2021. Edicte | Llistat (Publicat: 23/06/2021)

Expedient Sancionador multes contra l'ordenança de convivencia (DA 2021/1826) – Gener 2021. Edicte | Llistat (Publicat: 23/06/2021)

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos - 2019. Edicte | Llistat (Publicat: 23/06/2021)

Expedients sancionadors de multes contra l'ordenança de convivència - Desembre 2020. Edicte | Llistat (Publicat:23/06/2021)

Bases particulars reguladores  de la convocatòria per al procediment de reserva dels equipaments esportius de titularitat municipal i gestió directa per la temporada 2021-2022, segons el reglament regulador del servei d'esports de Cornellà de Llobregat. Resolució | Bases

Adhesió de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona. Edicte | Acord | Document d'anàlisi .(Publicat:30/04/2021)

Informe de fiscalització núm. 1.418 del Tribunal de Cuentas, relatiu al compliment de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de les Entitats Locals (LTAIBG). Acord del Ple | Informe

Consideració de modificació no substancial la comunicada per l'empresa Basf Española, SL, que consisteix a canviar el destí i tractament de les aigües residuals, i incorporar-la a l'autorització ambiental de 7 de novembre de 2019.

 

Es prorroguen els efectes del Decret 2544/2020 de data 15 de setembre de 2020 en principi i amb caràcter general fins a les 00:00 hores del 9 de maig de 2021, on s'estableix que segueixin en vigor les limitacions fixades i que es reprodueixen, que són les de no poder realitzar-se actes institucionals públics; ni autoritzar i cooperar amb actes, festes i concentracions privades a l'espai públic, o a les instal·lacions municipals, incloses les festes majors de barris. No obstant, es podran atorgar autoritzacions específiques, amb caràcter excepcional i en termes d'igualtat, quan la seva finalitat estigui justificada com a necessària i rellevant per la comunitat, i compleixin les mesures sanitàries, higièniques i de seguretat dictades per les autoritats sanitàries, de seguretat i protecció civil dels àmbits estatal, autonòmic i municipal..

Bases Particulars que regulen la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball a Cornellà de Llobregat i pel comerç local, que han hagut de cessar la seva activitat a causa dels efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l'esmentada crisi, així com als titulars d'activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa obligats al tancament a partir de la resolució slt/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya. ACORD - BASES

Proposta d'estructura de costos del contracte de serveis de neteja viària, recollida de residus i manteniment del clavegueram municipal de Cornellà de Llobregat. Resolució - Edicte

Aprovar la modificació de l'annex de tarifes de l'Ordenança reguladora dels Preus Públics per l'exercici de 2020 del preu IX — PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI A LES ESCOLES BRESSOL consistent en la introducció d'un nou preu públic per franja horària de 4 hores.

Paquet de mesures fiscal municipal 2020 - Covid-19

Ampliar fins al 15 de setembre d'enguany la suspensió del règim sancionador aprovada per Decret d'Alcaldia número 2020/1259 de 25 de març. (Ordenança ZBE)

Suspendre, fins un mes després de la finalització de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, el règim sancionador previst al Capítol 4 i la disposició transitòria segona de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Cornellà de Llobregat amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire. (ZBE).

 

Instar a la Generalitat de Catalunya a estudiar, en el marc del Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, com dotar l'educació obligatòria i la post-obligatòria dels recursos suficients i impulsar nous Cicles de Grau Mitjà de Formació Professional perquè aquesta pugui ser una opció de continuïtat formativa pels alumnes amb necessitats educatives especials (Ple municipal 26/02/2020).

 

Síndic de Greuges de Cornellà

 

Síndic de Greuges de Catalunya

 

Altres