Informació Pública

Data i Hora oficial: 
català | castellano
 

Normativa Municipal en tràmit:

Normativa organitzativa sense consultes públiques prèvies | Consultes públiques prèvies | Informacions públiques i audiències | Aprovacions inicials | Aprovacions definitives | Aprovacions definitives d'anys anteriors

 

 

Planejament, Obres, Llicències i altres:

Consultes prèvies | Aprovacions inicials | Aprovacions definitives | Altres publicacions | Anys anteriors

 

Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins del període d'exposició a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

Nota: D'acord amb l'art. 30 de la Llei 39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions públiques es realitza el còmput dels dies/mesos dels documents en el tràmit d'informació pública.

 

Tràmit de consulta prèvia

MODIFICACIÓ PGM-76 A CAN GAIA, ECONOMAT PIRELLI, INTERCANVIADOR I L'ENTORN DELS CARRERS DEL REVOLT NEGRE, CAMÍ ANTIC D'ESPLUGUES I LÍNIA ELÈCTRICA, PAVELLÓ ALMEDA I PARC DE L'ENTORN ESCOLA MARTINET"

CONSULTA PRÈVIA

 • Període d'exposició tancat

20 d'octubre al 20 de novembre de 2022

 • Documentació publicada el 19 d'octubre de 2022

EdicteAcordProjecte

 

AVANÇ D'UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L'ÀMBIT BAGARIA NORD

CONSULTA PRÈVIA

 • Període d'exposició tancat

27 de juliol al 27 de setembre de 2022

 • Documentació publicada el 26 de juliol de 2022

Edicte - Acord - Projecte

 

AVANÇ D'UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L'ENTORN DEL CANAL DE LA INFANTA / RONDA DE DALT, CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

CONSULTA PRÈVIA

 • Període d'exposició tancat

21 de gener fins el 21 de febrer de 2022

 • Documentació publicada (20/01/2022)

Edicte - Acord - Projecte

 

^ Pujar

Tràmit d'aprovació inicial

OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE LA FAÇANA DE L'EDIFICI DEL DEPARTAMENT DE TREBALL

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició Obert

13 de març fins el 25 d'abril de 2023

 • Documentació publicada (10/03/2023)

Edicte - Acord - Projecte

 

OBRES D'ADEQUACIÓ DELS LOCALS PEL TRASLLAT DE LA LUDOTECA MUNICIPAL EL DAU

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició Obert

13 de març fins el 25 d'abril de 2023

 • Documentació publicada (10/03/2023)

Edicte - Acord - Projecte

 

APROVAR INICIALMENT ELS ESTATUTS I LES BASES D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON PAU – PLÀSMICA

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició Obert

13 de març fins el 13 d'abril de 2023

 • Documentació publicada (10/03/2023)

Edicte - Acord - Estatuts - Bases

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚN. 2 DE LA MPGM A L'ÀMBIT DE LA MASIA DE CAN FATJÓ CORNELLÀ DE LLOBREGAT

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició Obert

13 de març fins el 13 d'abril de 2023

 • Documentació publicada (10/03/2023)

Edicte - Acord - Memòria - Projecte

 

URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE LA MASIA DE CAN FATJÓ

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició Obert

13 de març fins el 13 d'abril de 2023

 • Documentació publicada (10/03/2023)

Edicte - Acord - Projecte

 

MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE L'HABITATGE DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

19 de gener fins l'1 de març de 2023

 • Documentació publicada (18/01/2023)

Edicte - Acord - Memòria

 

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTARIA POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA PRIORAT, 4 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

10 de gener fins el 10 de febrer de 2023

 • Documentació publicada (09/01/2023)

Edicte - AcordProjecte

 

URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA PRIORAT, 4

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

16 de desembre fins el 16 de gener de 2022

 • Documentació publicada (15/12/2022)

Edicte - Acord - Projecte: Volum I - Projecte: Volum II

 

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PMU DE L'ILLA N. 35.873 DEL PEOU "SECTOR ALMEDA"

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

19 d'octubre fins el 21 de novembre de 2022

 • Documentació publicada (18/10/2022)

Edicte

 

 

MODIFICACIÓ PLA GENERAL METROPOLITÀ-76 DE LES CONDICIONS EDIFICATÒRIES DELS TERRENYS SITUAT AL NORD DEL CARRER MARQUÈS DE CORNELLÀ ENTRE EL CAMÍ VELL DE SANT BOI I EL PASSATGE DEL TRANSFORMADOR

CONSULTA PRÈVIA

 • Període d'exposició tancat

4 de maig fins el 4 de juny de 2021

 • Documentació publicada (03/05/2021)

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ INICIAL

 

 • Període d'exposició tancat 

9 de juny fins el 9 de juliol de 2022

 • Documentació publicada (08/06/2022)

Edicte - Acord - Projecte

 

URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL CARRER HUELVA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat 

8 de febrer fins el 8 de març de 2022

 • Documentació publicada (07/02/2022)

Edicte - Acord - Projecte

 

REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL CARRER HUELVA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT - JULIOL 2021.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat 

28 de gener fins el 28 de febrer de 2022

 • Documentació publicada (27/01/2022)

Edicte - Acord - Projecte

 

MODIFICACIÓ PLA GENERAL METROPOLITÀ SILICI-ROSSELLÓ-CALDERERIA

CONSULTA PRÈVIA

 • Període d'exposició tancat 

23 de juny fins el 23 de juliol de 2021

 • Documentació publicada (22/06/2021)

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ INICIAL
 • Període d'exposició tancat 

5 de gener fins el 5 de febrer de 2022

 • Documentació publicada (04/01/2022)

Edicte - Acord - Projecte

 

 

URBANITZACIÓ DEL PAU - AV. DE LES FLORS

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat 

10 de desembre de 2021 fins el 10 de gener de 2022

 • Documentació

Edicte - Acord – Projecte

 

REPARCEL·LACIÓ DE LA PARCEL·LA B3 DEL PARC TECNOLÒGIC WORLD TRADE CENTER CORNELLÀ DE LLOBREGAT

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat 

10 de desembre de 2021 fins el 10 de gener de 2022

 • Documentació

Edicte - Acord – ProjectePlànols

 

PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM-76 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT ÀMBIT DRET FÀBRICA CAN ROSÉS – TERCIARI.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

27 de setembre al 27 d'octubre de 2021

 • Documentació

EdicteAcord - Projecte

 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DEFINIT A LA MPGM EN LA PARCEL·LA B3 DEL WTC DE CORNELLA DE LLOBREGAT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

7 de setembre fins el 7 d'octubre de 2021

 • Documentació

EdicteAcord - Projecte

 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'USOS DE LA ZONA HOC - SECTOR PLANA DEL GALET.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

2 de setembre fins el 2 d'octubre de 2021

 • Documentació

EdicteAcord - Projecte

 

MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DE L'ÀMBIT ESQUERRE DE L'ANTIGA FÀBRICA ROSÉS – EQUIPAMENT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

28 de juliol fins el 27 de setembre de 2021

 • Documentació

EdicteAcord - Projecte

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM ALS TERRENYS PROPIETAT DE LA SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES DE BARCELONA AMB QUALIFICACIÓ DE ZONA VERDA I EQUIPAMENTS, COMPRESOS ENTRE ELS CARRERS TARRAGONÈS, CARRETERA DE SANT JOAN DESPÍ, CARRETERA DE SANT BOI DE LLOBREGAT I AVINGUDA DEL BAIX LLOBREGAT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat  

27 d'abril fins el 27 de maig de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte: Memòria - Annex

 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'USOS DE LES ZONES 14D DE DESTRALETA, D'INICIATIVA PÚBLICA.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat 

24 de desembre de 2020 fins el 24 de gener de 2021

 • Documentació

Acord - Edicte - Projecte

 

^ Pujar

Tràmit d'aprovació definitiva

PROJECTE D'OBRES BÀSIQUES D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR DEL PMU1 AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA).

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat 

10 de desembre de 2020 fins el 10 de gener de 2021

 • Documentació

Acord - Edicte - Projecte - Plànols

 
 • Projecte d'obres complementàries del PMU1 "Siemens-Elsa" de Cornellà de Llobregat, de la passarel·la sobre el ferrocarril i el carrer Sevilla. Fase OC4
 • Documentació

Projecte: Tom 1 - Projecte: Tom 2

 
 • Projecte d'urbanització complementari, Fase OC2 del PMU1 de Cornellà de Llobregat
 • Documentació

Projecte: Tom 1 - Projecte: Tom 2

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació

10 de febrer de 2023

 • Documentació publicada (13/03/2023)

Edicte

 

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L'ILLA N. 35.873 DEL PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ URBANA "SECTOR ALMEDA" DE CORNELLA DE LLOBREGAT I MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L'ILLA 35.883 DEL PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ URBANA "SECTOR ALMEDA"

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició

12 de gener fins el 12 de febrer de 2023

 • Documentació publicada (11/01/2023)

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació

27 de gener de 2023

 • Documentació publicada (13/03/2023)

Edicte - Acord - Plec tècnic - EBSS - Memòria - Annex

 

REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA AV. DE LES FLORS

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat 

10 de desembre de 2021 fins el 10 de gener de 2022

 • Documentació

Edicte - Acord – Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació

18 de novembre de 2022

 • Documentació publicada (10/01/2023)

Acord - Projecte

 

OBRES NOU GIMNÀS AMB VESTUARIS I PORXOS D'ACCÉS A L'ESCOLA MOSSÈN JACINT VERDAGUER

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

27 d'abril fins el 8 de juny de 2022

 • Documentació publicada (26/04/2022)

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació automàtica

9 de juny de 2022

 • Documentació publicada (15/11/2022)

Edicte - Projecte

 

OBRES DE REFORMA PER LA CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ D'UNA PÈRGOLA A LA PLAÇA D'ACCÉS A LA PISCINA COBERTA DE CAN MILLARS

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

5 de juliol fins el 17 d'agost de 2022

 • Documentació publicada (04/07/2022)

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació automàtica

23 d'agost de 2022

 • Documentació publicada (07/11/2022)

Edicte - Acord - Projecte

 

PLA MILLORA URBANA ACCESSIBILITAT FINCA PLAÇA REUS 7 CORNELLA DE LLOBREGAT, A INICIATIVA DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PLAÇA REUS, 7.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

6 de febrer fins el 6 de març de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Període d'exposició tancat

28 de juliol fins el 28 de setembre de 2021

 • Documentación rectificación error material

Edicte - Acord - Projecte (Detectat error) - Projecte (Esmenat error)

 

OBRES PER LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AMB DOS ASCENSORS DES DE L'AVINGUDA SALVADOR ALLENDE FINS AL PARC DE CAN MERCADER DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

5 de juliol fins el 17 d'agost de 2022

 • Documentació publicada (04/07/2022)

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació automàtica

24 d'agost de 2022

 • Documentació publicada (29/09/2022)

Edicte - Acord - Projecte

 

PROJECTE D'OBRES PER LA REFORMA DE LOCALS PER A LA REUBICACIÓ DE LA LUDOTECA MUNICIPAL EL DAU.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

10 de gener fins el 18 de febrer de 2022

 • Documentació publicada (07/01/2022)

Edicte - Acord - Projecte

 • Correcció d'errades materials (19/04/2022)

Acord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació automàtica

20 d'abril de 2022

 • Documentació publicada (23/05/2022)

Edicte - Acord - Projecte

 

PROJECTE D'OBRES ANOMENAT "OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA PER LA REPARACIÓ DE LA FAÇANA DE L'EDIFICI DE TREBALL SITUAT AL PARC DE CAN MERCADER DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT"

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

1 de juliol fins el 12 d'agost de 2021

 • Documentació

EdicteAcord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació automàtica

19 d'agost de 2021

 • Documentació publicada (23/03/2022)

Edicte

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA I AMPLIACIÓ D'UNS TRAMS DE VORERES DELS CARRERS TIRSO DE MOLINA I ALBERT EINSTEIN A CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

11 de gener fins el 21 de febrer de 2022

 • Documentació publicada (10/01/2022)

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació automàtica

22 de febrer de 2022

 • Documentació publicada (10/03/2022)

Edicte - Acord

 

PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA PER LA NATURALITZACIÓ I VIANALITZACIÓ PARCIAL DE LA RAMBLA ANSELM CLAVÉ (ENTRE CTRA. D'ESPLUGUES I CARRER DOCTOR CARULLA) A CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

11 de gener fins el 21 de febrer de 2022

 • Documentació publicada (10/01/2022)

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació automàtica

22 de febrer de 2022

 • Documentació publicada (10/03/2022)

Edicte - Acord

 

REPAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG DELS FERROCARRILS CATALANS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat 

29 de novembre de 2021 fins el 12 de gener de 2022

 • Documentació

Edicte - Acord – Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació automàtica

20 de gener de 2022

 • Documentació publicada (28/01/2022)

Edicte

 

REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L'EDIFICI 1 DE CAN BAGARIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició tancat

24 de setembre fins el 8 de novembre de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord – Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació automàtica

23 de desembre de 2021

 • Documentació publicada (28/01/2022)

Edicte

 

OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA DEL NOU ROCÒDROM I BOULDER AL PARC DE CAN MERCADER DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Período de exposición tancat 

11 de novembre fins el 24 de desembre de 2021

 • Documentación

Edicte - Acord – Projecte: part 1, part 2, part 3 i part 4

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació automàtica

23 de desembre de 2021

 • Documentació publicada (28/01/2022)

Edicte

 

^ Pujar

Altres publicacions

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL PER LEGALITZAR LES INSTAL·LACIONS D'UNA ACTIVITAT HOSPITALÀRIA, AL CARRER PROGRÉS, 4, DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (EXP. ANNEX II-2022/7/2552).

APROVACIÓ ÚNICA

 • Període d'exposició oberta

10 de febrer al 23 de març de 2023

 • Documentació publicada (9 de febrer de 2023)

Edicte

 

OBRES PER L'ESTESA DE FIBRA ÒPTICA ENTRE LA SEU DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I ELS EDIFICIS MUNICIPALS D'ESPAI PÚBLIC, LA BIBLIOTECA ALMEDA I L'EDIFICI DE CAN MERCADER

APROVACIÓ ÚNICA

 • Data de publicació

15 de novembre de 2022

 • Documentació publicada

Edicte - Acord - Projecte

 

OBRES ORDINÀRIES DE REPARACIÓ MENOR DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE L'ARXIU HISTÒRIC DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

APROVACIÓ ÚNICA

 • Data publicació

29 de setembre de 2022

 • Documentació publicada

Resolució - Projecte

 

CONVOCATÒRIA PER ATORGAR AUTORITZACIÓ PER A LA VENDA DE CASTANYES PEL PERÍODE MÀXIM DEL 15 D'OCTUBRE AL 15 DE DESEMBRE DE 2022, A LA PLAÇA SANT ILDEFONS, DAVANT LA SORTIDA DEL METRO DE LA PARADA DE SANT ILDEFONS

INFORMACIÓ PÚBLICA

 • Període d'exposició i presentació de sol·licituds tancat

25 de juliol al 23 d'agost de 2022

 • Documentació publicada (22/07/2022)

Edicte - Decret de la convocatòria

 

OBRES DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CARRERS M. AURÈLIA CAMPMANY I PASSATGES CENTRE, ALMÀCHAR I HUÉSCAR

APROVACIÓ ÚNICA

 • Període d'exposició tancat

16 de maig fins el 3 de juny de 2022

 • Documentació publicada (13/05/2022)

Acord - Projecte

 

OBRES ORDINÀRIES DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ANOMENAT "PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES DISFUNCIONS EXISTENTS EN L'ESCULTURA DE LA PORTA DIAGONAL SITUADA A LA PLAÇA JOAN MIRÓ".

APROVACIÓ ÚNICA

 • Període d'exposició tancat

9 al 27 de maig de 2022

 • Documentació publicada (06/05/2022)

Acord - Projecte

 

CONVOCATÒRIA D'OFERTA PÚBLICA DE TRANSMISSIÓ DE LLOCS DE VENDA NO SEDENTARIA ALS MERCATS DE MARXANTS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

INFORMACIÓ PÚBLICA

 • Període d'exposició tancat

1 d'abril al 2 de maig de 2022

 • Documentació publicada el 31 de març de 2022

EdicteANNEX I

 

^ Pujar

 

Exposicions públiques d'anys anteriors

       

 

Enllaços relacionats:

Normativa Municipal en tràmit

 

* La descàrrega d'arxius grans com memòries i projectes pot portar uns minuts
Nota: S'ha detectat que la visualització de pdf en algun navegador, com el Firefox, no funciona correctament. En el cas de no poder-lo visualitzar bé es pot descarregar i utilitzar un visualitzador estandar de pdf o fer servir un altre navegador.