Informació Pública

Data i Hora oficial: 
català | castellano
 

Consultes prèvies | Aprovacions inicials | Aprovacions definitives | Altres publicacions

 

Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins del període d'exposició a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

Nota: D'acord amb l'art. 30 de la Llei 39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions públiques es realitza el còmput dels dies/mesos dels documents en el tràmit d'informació pública.

 

Tràmit de consulta prèvia

MODIFICACIÓ PLA GENERAL METROPOLITÀ SILICI-ROSSELLÓ-CALDERERIA

CONSULTA PRÈVIA

 • Període d'exposició 

23 de juny fins el 22 de juliol de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

 

MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ-76 DE LES CONDICIONS EDIFICATÒRIES DELS TERRENYS SITUAT AL NORD DEL CARRER MARQUÈS DE CORNELLÀ ENTRE EL CAMÍ VELL DE SANT BOI I EL PASSATGE DEL TRANSFORMADOR.

CONSULTA PRÈVIA

 • Període d'exposició

4 de maig fins el 3 de juny de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

^ Pujar

Tràmit d'aprovació inicial

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DEFINIT A LA MPGM EN LA PARCEL·LA B3 DEL WTC DE CORNELLA DE LLOBREGAT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició OBERT

7 de setembre fins el 6 d'octubre de 2021

 • Documentació

EdicteAcord - Projecte

 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'USOS DE LA ZONA HOC - SECTOR PLANA DEL GALET.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició OBERT

2 de setembre fins l'1 d'octubre de 2021

 • Documentació

EdicteAcord - Projecte

 

OBRES DE PACIFICACIÓ DEL CARRER BONESTAR, ENTRE CARRER FLORIDA I CARRER ANOIA.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició

2 d'agost fin el 10 de setembre de 2021

 • Documentació

EdicteAcord - Projecte

 

MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DE L'ÀMBIT ESQUERRE DE L'ANTIGA FÀBRICA ROSÉS – EQUIPAMENT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició OBERT

28 de juliol fins el 27 de setembre de 2021

 • Documentació

EdicteAcord - Projecte

 

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'OBRES ANOMENAT "OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA PER LA REPARACIÓ DE LA FAÇANA DE L'EDIFICI DE TREBALL SITUAT AL PARC DE CAN MERCADER DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT"

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició

1 de juliol fins el 12 d'agost de 2021

 • Documentació

EdicteAcord - Projecte

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM ALS TERRENYS PROPIETAT DE LA SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES DE BARCELONA AMB QUALIFICACIÓ DE ZONA VERDA I EQUIPAMENTS, COMPRESOS ENTRE ELS CARRERS TARRAGONÈS, CARRETERA DE SANT JOAN DESPÍ, CARRETERA DE SANT BOI DE LLOBREGAT I AVINGUDA DEL BAIX LLOBREGAT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició  

27 d'abril fins el 26 de maig de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte: Memòria - Annex

 

PLA MILLORA URBANA ACCESSIBILITAT FINCA PLAÇA REUS 7 CORNELLA DE LLOBREGAT, A INICIATIVA DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PLAÇA REUS, 7.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició 

6 de febrer fins el 5 de març de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

 
 • Període d'exposició OBERT

28 de juliol fins el 27 de setembre de 2021

 • Documentación rectificación error material

Edicte - Acord - Projecte (Detectat error) - Projecte (Esmenat error)

 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'USOS DE LES ZONES 14D DE DESTRALETA, D'INICIATIVA PÚBLICA.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició 

24 de desembre de 2020 fins el 23 de gener de 2021

 • Documentació

Acord - Edicte - Projecte

 

PROJECTE D'OBRES BÀSIQUES D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR DEL PMU1 AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA).

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició 

10 de desembre de 2020 fins el 9 de gener de 2021

 • Documentació

Acord - Edicte - Projecte - Plànols

^ Pujar

Tràmit d'aprovació definitiva

RENATURALITZACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA VORERA NORD A L´AVINGUDA REPÚBLICA ARGENTINA, TRAM ENTRE MOSSÈN ANDREU I AV. SANT ILDEFONS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició

2 d'agost fins el 10 de setembre de 2021

 • Documentació

EdicteAcord - Projecte: Tom I - Projecte: Tom II

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació automàtica

23 de juliol de 2021

 • Documentació

Edicte

 

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA CARRER DE COBALT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició 

14 d'abril fins el 13 de maig de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació automàtica

23 de juliol de 2021

 • Documentació

EdicteAcordProjecte


 

OBRES ORDINÀRIES D'ADEQUACIÓ DELS PATIS DE L'ESCOLA SURIS — FASE I.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició

10 de juny fins el 22 de juliol de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

 

APROVACIÓ DEFINITIVA

 

 • Data d'aprovació automàtica

23 de juliol de 2021

 • Documentació

Edicte

 

OBRES DE MILLORES DE LA ZONA DE JOCS INFANTILS DEL CARRER CAMPFASO DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició

10 de juny fins el 22 de juliol de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA

 • Data d'aprovació automàtica

23 de juliol de 20211

 • Documentació

Edicte


 

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'AV. REPÚBLICA ARGENTINA DES DEL CARRER TRAVESSERA FINS A LA URBANITZACIÓ "PISA".

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició  

5 de maig fins el 17 de juny de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació automàtica

29 de juny de 2021

 • Documentació

Edicte

 

OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA ANOMENADA: AMPLIACIÓ DEL ROCÒDROM EXTERIOR DE CAN MERCADER.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició  

12 d'abril fins el 25 de maig de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte: Volum I - Volum II - Volum III

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació automàtica

26 de maig de 2021

 • Documentació

Edicte

 

OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA PER A REDISTRIBUCIÓ D'ESPAIS A L'EDIFICI MUNICIPAL DEL CAP ALMEDA.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició 

12 d'abril fins el 25 de maig de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA
 • Data d'aprovació automàtica

26 de maig de 2021

 • Documentació

Edicte

 

PLA DE MILLORA URBANA DE L'ILLA NÚM. 35.873 – PMU2 DEL PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ URBANA SECTOR ALMEDA I MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA MILLORA URBANA DE L'ILLA 35883 DEL PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ URBANA "SECTOR ALMEDA" PROMOGUT PER CAN MERCADER PARC, SL.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició

29 d'octubre fins el 28 de novembre de 2020

 • Documentació

Acord - Edicte - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA

 • Període d'exposició 

11 de maig fins el 10 de juny de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

 

OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA PER L'ADEQUACIÓ DEL LOCAL DE L'AVINGUDA BAIX LLOBREGAT 9-11-13 PER A LA IMPLANTACIÓ D'UNA ACTIVITAT VINCULADA AMB L'ÀMBIT ASSOCIATIU TIPUS ESPLAI JUVENIL (VOL I VOL).

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició

29 de gener fins el 12 de març de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA

 • Període d'exposició  

24 de març fins el 23 d'abril de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

 

OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA DE BIOMASSA AL COMPLEX AQUÀTIC I ESPORTIU DE CAN MERCADER DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició

29 de gener fins el 12 de març de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA

 • Període d'exposició 

24 de març fins el 23 d'abril de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

 

OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA PER LA SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL ALMEDA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

APROVACIÓ INICIAL

 • Període d'exposició

29 de gener fins el 12 de març de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

APROVACIÓ DEFINITIVA

 • Període d'exposició 

24 de març fins el 23 d'abril de 2021

 • Documentació

Edicte - Acord - Projecte

^ Pujar

Altres publicacions

MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL LEGALITZADA DE PALETS PEREZ SL DE LA SEVA ACTIVITAT DE RECUPERACIÓ DE PALETS DE FUSTA, UBICADA A AVINGUDA LA FAMA, NÚMERO 74, POLÍGON INDUSTRIAL ALMEDA, DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

INFORMACIÓ PÚBLICA

 • Període d'exposició

1 de juliol fins el 12 d'agost de 2021

 • Documentació

Edicte

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL DE KRIM NATURAL COSMETICS SL PER LEGALITZAR LES INSTAL·LACIONS DE L'ACTIVITAT DE FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE BELLESA I HIGIENE I OFICINES, A LA CARRETERA DE L' HOSPITALET, 75, NAU 9, DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

INFORMACIÓ PÚBLICA

 • Període d'exposició

1 de juliol fins el 12 d'agost de 2021

 • Documentació

Edicte

 

CONVOCATÒRIA D'OFERTA PÚBLICA DE TRANSMISSIÓ DE LLOCS DE VENDA EN ELS MERCATS NO SEDENTARIS DE LA NOSTRA CIUTAT.

INFORMACIÓ PÚBLICA

 • Període d'exposició

22 de gener fins el 19 de febrer de 2021

 • Documentació

Edicte

 

APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE VIGÈNCIA DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PROVISIONAL DEL SECTOR PMU-2 PLÀSMICA, DE CORNELLA DE LLOBREGAT, PER UN TERMINI DE 18 MESOS O FINS A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PMU.

INFORMACIÓ PÚBLICA

 • Període d'exposició

24 de desembre de 2020 fins el 23 de gener de 2021

 • Documentació

Acord - Edicte

^ Pujar

 

 

 

 

* La descàrrega d'arxius grans com memòries i projectes pot portar uns minuts
Nota: S'ha detectat que la visualització de pdf en algun navegador, com el Firefox, no funciona correctament. En el cas de no poder-lo visualitzar bé es pot descarregar i utilitzar un visualitzador estandar de pdf o fer servir un altre navegador.