Urbanisme i Planejament

  1. Cartografia i normativa d'àmbit metropolità, que inclouen les determinacions urbanístiques en el terme de Cornellà de Llobregat, de contingut comú a la resta de municipis delimitats pel Pla General Metropolità de Barcelona (PGMB) de 14 de juliol de 1976.
  2. Cartografia i normativa d'àmbit local, restringides al terme de Cornellà de Llobregat, i constitutives de figures de planejament urbanístic, derivades del Pla General Metropolità de Barcelona (PGMB) de 14 de juliol de 1976 (modificacions, plans especials, plans parcials, etc).

 

Darrera actualització: febrer 2017