Urbanisme i Planejament

  1. Cartografia i normativa d'àmbit metropolità, que inclouen les determinacions urbanístiques en el terme de Cornellà de Llobregat, de contingut comú a la resta de municipis delimitats pel Pla General Metropolità de Barcelona (PGMB) de 14 de juliol de 1976.
  2. Cartografia i normativa d'àmbit local, restringides al terme de Cornellà de Llobregat, i constitutives de figures de planejament urbanístic, derivades del Pla General Metropolità de Barcelona (PGMB) de 14 de juliol de 1976 (modificacions, plans especials, plans parcials, etc).
  • Criteris interpretatius i directrius:
  1. DIRECTRIUS DE LA POLÍTICA LOCAL D'HABITATGE SOCIAL I ASSEQUIBLE, directrius de la política social d'habitatge de l'Ajuntament pel periode 2018- 2019, i el seu annex referent a la projecció d'habitatges protegits de lloguer pel periode 2018-2015, aprovat per Junta de Govern Local, en data 6 d'abril de 2018.  
  • Audiència Pública 
  1. INFORMACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE L'HABITATGE DE CORNELLÀ, sessió celebrada el 6 de novembre de 2018 al CITILAB [Convocatòria] [Acta de la sessió]

 

Darrera actualització: 27 novembre 2018