Normativa Municipal en tràmit

Data i Hora oficial: 
català | castellano

 

Normativa sotmesa al tràmit d'informació pública

  • Reglament regulador del procediment de preinscripció i matrícula de l'alumnat de l'escola municipal de música Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat

Anunci - Exposició motius

En informació pública des del 15 de març fins el 15 d'abril de 2021. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar dins aquest termini a la Seu Electrònica (a través d'una instància genèrica) o presencialment a l'Oficina d'atenció al Ciutadà.

 

 

Normativa sotmesa al tràmit de consulta pública

(Cap expedient)

 

Informació pública acabada

 

  • Consulta prèvia de la Segona modificació de l'Ordenança de Circulació de Vehicles i Vianants de Cornellà de Llobregat.

(Període d'exposició: 24 de desembre 2020 fins el 23 de gener de 2021)

  • Consulta prèvia de la Segona Modificació de l'Ordenança Reguladora de l'ocupació de terrenys mitjançant terrasses, tendals i altres elements de mobiliari similars al servei d'establiments de restauració de Cornellà de Llobregat.

(Període d'exposició: 8 d'octubre fins el 6 de novembre de 2020)

  • Consulta prèvia de la Modificació de la Disposició Transitòria Primera de l'ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles al municipi de Cornellà de Llobregat amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire (ZBE).

(Període d'exposició: 18 de setembre fins el 9 d'octubre de 2020)

(Període d'exposició: 21 de gener fins el 20 de febrer de 2020)

 

Consulta pública acabada

  • Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals números 6 i 18 per a l'exercici 2021

(Període d'exposició: 15 de gener fins el 26 de febrer de 2020)

  • Aprovació inicial de la modificació núm. 1 de l'Ordenança relativa a la Circulació de vehicles i vianants a la ciutat de Cornellà de Llobregat

(Període d'exposició:  8 de juliol fins el 19 d'agost  de 2020)

  • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança General de Gestió, de Recaptació i Inspecció, i les Ordenances Fiscals núm. 18, 19 i 21.

(Període d'exposició: 12 de juny fins l'11 de juliol de 2020)

 

 

 

 

 

Enllaços relacionats

Exposició Pública