Normativa Municipal en tràmit

Actualitzat: 26 abril 2018
   
 

En exposició pública

  (No hi ha cap a dia d'avui)
 
  • Avantprojecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària dels mercats de Cornellà de Llobregat.

 

Exposició de motius

 

Text de l'ordenança amb les modificacions

 

En informació pública durant 20 dies. Finalitza el 25 de maig de 2018. Si es vol fer algun tipus d'al·legacions es pot canalitzar a través del correu electrònic: informació@aj-cornella.cat

   
  (No n'hia ha cap)
 

Procediments tancats 2017

 
  • Reglament del servei d'habitatge dotacional públic del municipi de Cornellà de Llobregat (inalitzada: 8 de març de 2018)
 
  • Aprovació inicial del Reglament regulador de les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat de l'Escola Municipal de Música Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat a partir del curs 2018/2019. (Finalitzat: 19 de novembre de 2017)
 
  • Tràmit de consulta pública prèvia sobre les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions, per procediment de concurrència competitiva, de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la realització d'activitats i projectes en els àmbits d'educació, polítiques de família, cultura, esports, joventut i cooperació per a la solidaritat (Finalitzat: 10/09/2017)
 
  • Projecte de modificació del Reglament Regulador del procediment de preinscripció i matrícula de l'alumnat de l'Escola Municipal de Música "Roser Cabanes" (Finalitzat: 07/07/2017)
 
  • Avantprojecte de modificació de l'Ordenança General de Cementiris
 
  • Avantprojecte del Plec de Condicions General per a l'adjudicació del dret sobre sepultures del Cementiri Municipal
 
  • Modificació del Reglament Orgànic regulador del Síndic/a Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat
 
   
   
   
 

Enllaços d'interés

  Més documentació en fase d'Informació pública
 

 

 

 

* La descàrrega d'arxius grans com memòries i projectes pot portar uns minuts

Nota: S'ha detectat que la visualització de pdf en algun navegador, concretament en Firefox, no funciona correctament. En el cas de no poder-lo visualitzar bé es pot descarregar i utilitzar un visualitzador estandar de pdf o fer servir un altre navegador.