Informació Contractes

Català | Castellano

actualització: 23/01/2024

Properes licitacions | Procediments en tràmit | Procediments adjudicats | Contractes formalitzats | Renúncies i desistiments | Contractes programats

 

Relacions de contractes:

Contractes menors

     
Ajuntament - 4t trimestre      
Ajuntament - 3r trimestre pdf xlsx    
Ajuntament - 2n trimestre pdf xlsx    
Ajuntament - 1r trimestre pdf xlsx    
       
Radio Cornellà pdf    
 

Contractes majors

(Accés a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya)

 

Contractes menors

     
Ajuntament - 4t trimestre pdf xlsx    
Ajuntament - 3r trimestre pdf xlsx    
Ajuntament - 2n trimestre pdf xlsx    

Ajuntament - 1r trimestre

pdf xlsx

 

 
 

Contractes majors

(Accés a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya)

 

Pla de Contratació anual - Resolució
Contractes menors (4t trimestre) pdf xlsx / Contractes majors (4t trimestre)* pdf xlsx
Contractes menors (3r trimestre) pdf xlsx / Contractes majors (3r trimestre)* pdf xlsx
Contractes menors (2n trimestre) pdf xlsx / Contractes majors (2n trimestre)* pdf xlsx

Contractes menors (1r trimestre)

pdf xlsx

/ Contractes majors (1r trimestre)*

pdf xlsx

* A cada relació es pot descarregar les actes

 

Indemnització per danys i perjudicis degut a la suspensió de contractes per la Covid19 - pdf xlsx
Modificacions i pròrrogues de contractes    
Pla de Contratació anual - Resolució    
Contractes menors (4t trimestre) pdf xlsx / Contractes majors (4t trimestre)* pdf xlsx
Contractes menors (3r trimestre) pdf  xlsx / Contractes majors (3r trimestre)* pdf xlsx
Contractes menors (2n trimestre) pdf  xlsx / Contractes majors (2n trimestre)**  
Contractes menors (1r trimestre) pdf  xlsx / Contractes majors (1r trimestre)* pdf xlsx
 
* A cada relació es pot descarregar les actes

** En aquest trimestre no s'adjudicat cap contracte

 

Dades estadístiques pdf  xlsx      
Modificacions i pròrrogues de contractes      
Renúncies de contractes        
Contractes menors (4t trimestre) pdf  xlsx  /   Contractes majors (4t trimestre)** pdf  xlsx  
Contractes menors (3r trimestre) pdf  xlsx  /   Contractes majors (3r trimestre)** pdf  xlsx  
Contractes menors (2n trimestre)  pdf  xlsx  /   Contractes majors (2n trimestre)** pdf  xlsx  
Contractes menors (1r trimestre) pdf  xlsx  /  Contractes majors (1r trimestre)* pdf  xlsx  
       
* A cada relació es pot descarregar les actes

** Es poden consultar les actes de cada contracte aquí

 

Dades estadístiques        
Relació actes contractes majors        
Modificacions i pròrrogues de contractes    
No va haver cap Renúncia de contractes      
Contractes menors (4t trimestre) pdf  xlsx  /   Contractes majors (4t trimestre) pdf  xlsx  
Contractes menors (3r trimestre) pdf  xlsx  /   Contractes majors (3r trimestre) pdf  xlsx  
Contractes menors (2n trimestre)  pdf  xlsx  /   Contractes majors (2n trimestre)  pdf  xlsx  
Contractes menors (1r trimestre) pdf  xlsx  /   Contractes majors (1r trimestre) pdf  xlsx  

 

Dades estadístiques      
Relació actes contractes majors      
Modificacions i pròrrogues de contractes    
Renúncies de contractes      
Contractes menors (4t trimestre) pdf  xlsx  /   Contractes majors (4t trimestre) pdf  xlsx
Contractes menors (3r trimestre) pdf  xlsx  /   Contractes majors (3r trimestre) pdf  xlsx
Contractes menors (2n trimestre)  pdf  xlsx  /   Contractes majors (2n trimestre)  pdf  xlsx
Contractes menors (1r trimestre) pdf  xlsx  /   Contractes majors (1r trimestre) pdf  xlsx

 

Dades estadístiques

Relació actes contractes majors

Modificacions i pròrrogues de contractes

Contractes menors (4t trimestre) / Contractes majors (4t trimestre)

Contractes menors (3r trimestre) / Contractes majors (3r trimestre)

Contractes menors (2n trimestre) / Contractes majors (2n trimestre)

Contractes menors (1r trimestre) / Contractes majors (1r trimestre)

 

Dades estadístiques

Modificacions i pròrrogues de contractes

Contractes menors (4rt trimestre) / Contractes majors (4t trimestre)

Contractes menors (3r trimestre) / Contractes majors (3r trimestre)

Contractes menors (2n trimestre) / Contractes majors (2n trimestre)

Contractes menors (1r trimestre) / Contractes majors (1r trimestre)

 

Dades estadístiques  

Contractes menors (4rt trimestre)

Contractes majors (3r trimestre)

Contractes d'obres (3r trimestre)

Contractes menors (2n i 3r trimestre)

Contractes menors (1r trimestre)

 

Contractes  (inclou dades estadístiques) 

Contractes d'obres 

 

Contractes

 

 

Enllaços relacionats

Accedir a: Convenis, Subvencions, Ajuts i Actes i serveis que afecten al domini Públic