Informació Contractes

Català | Castellano
Última actualización: 22/09/2020

Informació contractes formalitzats:

Indemnització per danys i perjudicis degut a la suspensió del servei per la Covid19 [1, 2]
Modificacions de contractes      
Contractes menors (1r trimestre) pdf  xlsx / Contractes majors (1r trimestre)** pdf  xlsx

** Es poden consultar les actes de cada contracte aquí

Dades estadístiques pdf  xlsx      
Modificacions de contractes        
Renúncies de contractes        
Contractes menors (4t trimestre) pdf  xlsx  / Contractes majors (4t trimestre)** pdf  xlsx  
Contractes menors (3r trimestre) pdf  xlsx  / Contractes majors (3r trimestre)** pdf  xlsx  
Contractes menors (2n trimestre)  pdf  xlsx  / Contractes majors (2n trimestre)** pdf  xlsx  
Contractes menors (1r trimestre) pdf  xlsx  / Contractes majors (1r trimestre)* pdf  xlsx  
* A cada relació es pot descarregar les actes

** Es poden consultar les actes de cada contracte aquí

Dades estadístiques        
Relació actes contractes majors        
Modificacions de contractes      
Renúncies de contractes (No va haver-hi cap)    
Contractes menors (4t trimestre) pdf  xlsx  / Contractes majors (4t trimestre) pdf  xlsx  
Contractes menors (3r trimestre) pdf  xlsx  / Contractes majors (3r trimestre) pdf  xlsx  
Contractes menors (2n trimestre)  pdf  xlsx  / Contractes majors (2n trimestre)  pdf  xlsx  
Contractes menors (1r trimestre) pdf  xlsx  / Contractes majors (1r trimestre) pdf  xlsx  

 

Dades estadístiques      
Relació actes contractes majors      
Modificacions de contractes      
Renúncies de contractes      
Contractes menors (4t trimestre) pdf  xlsx  / Contractes majors (4t trimestre) pdf  xlsx
Contractes menors (3r trimestre) pdf  xlsx  / Contractes majors (3r trimestre) pdf  xlsx
Contractes menors (2n trimestre)  pdf  xlsx  / Contractes majors (2n trimestre)  pdf  xlsx
Contractes menors (1r trimestre) pdf  xlsx  / Contractes majors (1r trimestre) pdf  xlsx

 

Dades estadístiques

Relació actes contractes majors

Modificacions de contractes

Contractes menors (4t trimestre) / Contractes majors (4t trimestre)

Contractes menors (3r trimestre) / Contractes majors (3r trimestre)

Contractes menors (2n trimestre) / Contractes majors (2n trimestre)

Contractes menors (1r trimestre) / Contractes majors (1r trimestre)

 

Dades estadístiques

Modificacions de contractes

Contractes menors (4rt trimestre) / Contractes majors (4t trimestre)

Contractes menors (3r trimestre) / Contractes majors (3r trimestre)

Contractes menors (2n trimestre) / Contractes majors (2n trimestre)

Contractes menors (1r trimestre) / Contractes majors (1r trimestre)

 

Dades estadístiques  

Contractes menors (4rt trimestre)

Contractes majors (3r trimestre)

Contractes d'obres (3r trimestre)

Contractes menors (2n i 3r trimestre)

Contractes menors (1r trimestre)

 

Contractes  (inclou dades estadístiques) 

Contractes d'obres 

 

Contractes

 

 

Enllaços relacionats

Accedir a: ConvenisSubvencions i Ajuts