Informació Contractes

Última actualización: 25 maig 2018

Informació contractes formalitzats:

Any 2018

Contractes menors (1r trimestre) pdf  xlxs Contractes majors (1r trimestre) pdf  xlxs

 

Any 2017

Dades estadístiques

 

Relació actes contractes majors

 

Contractes menors (4t trimestre) pdf  xlxs

Contractes majors (4t trimestre) pdf  xlxs

Contractes menors (3r trimestre) pdf  xlxs

Contractes majors (3rtrimestre) pdf  xlxs

Contractes menors (2n trimestre) pdf  xlxs

Contractes majors (2n trimestre) pdf  xlxs

Contractes menors (1r trimestre) pdf  xlxs

Contractes majors (1r trimestre) pdf  xlxs

 

Any 2016

Dades estadístiques

Relació actes contractes majors

Contractes menors (4t trimestre) / Contractes majors (4t trimestre)

Contractes menors (3r trimestre) / Contractes majors (3r trimestre)

Contractes menors (2n trimestre) / Contractes majors (2n trimestre)

Contractes menors (1r trimestre) / Contractes majors (1r trimestre)

 

Any 2015

Dades estadístiques

Contractes menors (4rt trimestre) / Contractes majors (4t trimestre)

Contractes menors (3r trimestre) / Contractes majors (3r trimestre)

Contractes menors (2n trimestre) / Contractes majors (2n trimestre)

Contractes menors (1r trimestre) / Contractes majors (1r trimestre)

 

Any 2014

Dades estadístiques  

Contractes menors (4rt trimestre)

Contractes majors (3r trimestre)

Contractes d'obres (3r trimestre)

Contractes menors (2n i 3r trimestre)

Contractes menors (1r trimestre)

 

Any 2013

Contractes  (inclou dades estadístiques) 

Contractes d'obres 

 

Any 2012

Contractes

 

 

Enllaços relacionats

Accedir a: ConvenisSubvencions i Ajuts