CONVENIS

Darrera actualització: 2 gener 2018

Els convenis són els documents amb què l'ajuntament i altres institucions o organismes estableixen acords en termes d'igualtat per dur a terme objectius d'interès per a Cornellà.

El compliment d'aquests acords és de caràcter obligatori.

  • 4t Trimestre 2017  
  • 3r Trimestre 2017  
  • 2n Trimestre 2017  
   
   
   
   

 

Estat de l'execució del convenis

En aquest apartat es publica la informació relativa al compliment i l'execució de tots els convenis signats com a part aquest ajuntament.

També es publiquen les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència als convenis vigents, així com la data i la forma en què s'hagin produït.

La disposició addicional 9 de la LTC estableix que "la Generalitat i les administracions locals han d'informar el Registre de Convenis de la Generalitat de tots els convenis que subscriguin amb persones públiques i privades. El Portal de la Transparència ha de facilitar la consulta directa i dinàmica d'aquest registre". La mateixa LTC disposa que les obligacions de publicitat establertes s'han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.

  •  Llistat estat d'execució dels convenís a 2017*

 

*S'anirà actualitant a mesura que es vagi tenint les dades

 

 

Enllaços relacionats

Accedir a: Contractes, Subvencions i Ajuts

 

 

Normativa