CONVENIS

Els convenis són els documents amb què l'ajuntament i altres institucions o organismes estableixen acords en termes d'igualtat per dur a terme objectius d'interès per a Cornellà.

El compliment d'aquests acords és de caràcter obligatori.

 

 

Normativa