Actes i serveis que afecten al domini Públic

Darrera actualització: 01/12/2020

Actes

Canalitzacions, guals, terrasses i tarimes d'activitats de restauració:

3r Trimestre  pdf | xlsx
2n Trimestre  pdf | xlsx

1r Trimestre  pdf | xlsx

 

Canalitzacions, guals, terrasses i tarimes d'activitats de restauració:

1r, 3r i 4t Trimestre  pdf | xlsx

 

Canalitzacions, guals, terrasses i tarimes d'activitats de restauració:

1r i 2n Trimestre  pdf  | xlsx

 

Canalitzacions, guals, terrasses i tarimes d'activitats de restauració:

4t Trimestre  pdf  | xlsx

     

3r Trimestre  pdf  | xlsx

2n Trimestre  pdf  | xlsx

1r Trimestre  pdf

 
 
 

Serveis

Convocatòria per al procediment de reserva dels equipaments esportius de titularitat municipal i gestió directa de la temporada 2017-2018