Actes i serveis que afecten al domini Públic

actualitzat: 26/01/2024
català | castellano

 

 

Estacionament per a càrrega i descàrrega, bastides, sacs de runes, canalitzacions, guals, quioscs, parades i magatzems de mercats municipals, terrasses i tarimes d'activitats de restauració:

4t Trimestre  pdf | xlsx

3r Trimestre  pdf | xlsx

2n Trimestre  pdf | xlsx

1r Trimestre  pdf | xlsx

4t Trimestre  pdf | xlsx

3r Trimestre  pdf | xlsx

2n Trimestre  pdf | xlsx

1r Trimestre  pdf | xlsx
 

4t Trimestre  pdf | xlsx

3r Trimestre  pdf | xlsx

2n Trimestre  pdf | xlsx

1r Trimestre  pdf | xlsx

 

4t Trimestre  pdf | xlsx

3r Trimestre  pdf | xlsx

2n Trimestre  pdf | xlsx

1r Trimestre  pdf | xlsx

 

1r, 3r i 4t Trimestre  pdf | xlsx

 

1r i 2n Trimestre  pdf  | xlsx

 

4t Trimestre  pdf  | xlsx

     

3r Trimestre  pdf  | xlsx

2n Trimestre  pdf  | xlsx

1r Trimestre  pdf

 
 
 

Serveis

Convocatòria per al procediment de reserva dels equipaments esportius de titularitat municipal i gestió directa de la temporada 2017-2018