Subvencions i ajuts

L'Ajuntament de Cornellà, amb l'objectiu de fomentar la igualtat i donar recolzament als ciutadans, entitats i projectes que es desenvolupen en el municipi, cada any destina part del seu pressupost municipal a subvencions i ajuts.

Subvencions

Subvencions atorgades 2017
 
Primer trimestre
Projecte de Solidaritat

 

Subvencions atorgades 2016
 
Quart trimestre
Projectes de Presidència
Projectes d'Acció Social
Projectes de Patrimoni Cultural
Projectes de Polítiques d'Ocupació
 
Tercer trimestre
Projectes de Presidència
Projectes de manteniment i serveis
Projectes d'esports
Projectes de cultura i igualtat
 
Segon trimestre
Projectes de manteniment i serveis
Projectes d'activitats i mercats
 
Primer trimestre
Projectes de comerç
Projectes d'economia
Projectes d'esports
Projectes de Presidència
 
més informació (subvencions en règim de concurrència competitiva)
 
Pla estratègic de subvencions 2016-2019
 

Subvencions atorgades 2015

Quart trimestre
Projectes d'acció comunitària i esports
Projectes d'activitats i mercats
Projectes de benestar social
Projectes d'ocupació
Projectes de política territorial
Projectes de Presidència
 
Tercer trimestre
Projectes de benestar social
Projectes d'esports
Projectes de Presidència
 
Segon trimestre
Projectes de benestar social
Projectes de cultura
Projectes d'esports
Projectes de Presidència
 
Primer trimestre
Projectes de benestar social
Projectes de cooperació per a la solidaritat, d'esports i de joventut
Projectes de cultura
Projectes d'igualtat
Projectes de Presidència
 
Subvencions atorgades 2014
Projectes de cooperació per a la solidaritat, d'esports i de joventut
Projectes de cultura
Projectes d'ocupació
 
Subvencions atorgades 2013

Projectes de cultura, de solidaritat, d'esports i de joventut 

 

Ajuts

Ajuts concedits 2017
1r trimestre
 
Ajuts acceptats 2017
1r trimestre
 
Ajuts concedits 2016
4t trimestre
3r trimestre
1r - 2n trimestre
 
Ajuts acceptats 2016
Xarxa de Governs Locals 2016-2019
 
Ajuts concedits 2015
Benestar social (resum 1r semestre)
Benestar social (1r trimestre)
 
Ajuts concedits 2013
Benestar social (resum anyal)