SUBVENCIONS I AJUTS

Darrera actualització: 3/07/2020

 

L'Ajuntament de Cornellà, amb l'objectiu de fomentar la igualtat i donar recolzament als ciutadans, entitats i projectes que es desenvolupen en el municipi, cada any destina part del seu pressupost municipal a subvencions i ajuts.

A continuació es relaciona les subvencions atorgades però si es vol consultar les convocatòries des de 2016 pot accedir al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

Subvencions

 
   

Pla estratègic en matèria de subvencions 2020-2023

 

Subvencions atorgades

 
Primer trimestre  
Projecte de Polítiques d'Ocupació pdf / xlsx
   

Subvencions rebudes

 
Primer trimestre  
Projectes diversos pdf / xlsx
   
 

Subvencions atorgades

 
Quart trimestre  
Projecte d'Acció ciutadana pdf / xlsx
Projecte d'Acció social pdf / xlsx
Projecte del Gabinet institucional d'alcaldia pdf / xlsx
Projecte de Cooperació a la solidaritat pdf / xlsx
Projecte de Cultura pdf / xlsx
Projecte d'Educació pdf / xlsx
Projecte d'Esports pdf / xlsx
Projecte de Joventut pdf / xlsx
Projecte de Polítiques d'Ocupació pdf / xlsx
   
Tercer trimestre  
Projecte d'Acció social pdf / xlsx
Projecte de Cultura pdf / xlsx
Projecte d'Esport pdf / xlsx
Projecte de Joventut pdf / xlsx
   
Segon trimestre  
Projecte d'Acció Social pdf / xlsx
Projecte d'Activitats pdf / xlsx
Projecte de Comerç pdf / xlsx
Projecte de Cultura pdf / xlsx
Projecte d'Educació pdf / xlsx
Projecte d'Esports pdf / xlsx
Projecte del Gabinet institucional d'alcaldia pdf / xlsx
Projecte d'Igualtat pdf / xlsx
Projecte de Programes d'alcaldia pdf / xlsx
Projecte de Salut pública pdf / xlsx
   
Primer trimestre  
Projecte d'Intervenció pdf xlsx
Projecte d'Acció Social pdf / xlsx
   

Subvencions rebudes

 
Quart trimestre  
Projectes diversos pdf / xlsx
   
Tercer trimestre  
Projectes diversos pdf / xlsx
   
Segon trimestre  
Sense projectes  
   
Primer trimestre  
Projectes diversos pdf / xlsx
   
   
 

Subvencions atorgades

 
Quart trimestre  
Projecte d'Acció Social pdf xlsx
Projecte d'Acció Territorial pdf xlsx
Projecte d'Activitats pdf xlsx
Projecte d'Alcaldia pdf xlsx
Projecte de Cultura pdf xlsx
Projected' Esports pdf xlsx
Projecte de Manteniment pdf xlsx
Projecte de Polítiques de familia pdf xlsx
Projecte de Polítiques d'Ocupació pdf / xlsx
   
Tercer trimestre  
Projecte d'Alcaldia pdf xlsx
Projecte d'Acció Social pdf xlsx
Projecte d'Esports pdf xlsx
Projecte de Polítiques d'Ocupació pdf xlsx
   
Segon trimestre  
Projecte d'Acció Comunitària pdf xlsx
Projecte d'Acció Social pdf xlsx
Projecte d'Activitats  pdf  xlsx
Projecte d'Alcaldia pdf / xlsx
Projecte de Comerç pdf / xlsx
Projecte de Cooperació i Solidaritat pdf / xlsx
Projecte de Cultura pdf / xlsx
Projected' Esports pdf / xlsx
Projecte de Joventut pdf / xlsx
   
Primer trimestre  
Projecte d'Intervenció pdf xlsx
Pla de Millora de les Rendes Baixes pdf
   

Subvencions rebudes

 
Tercer trimestre  
Projectes de Cultura pdf
   
   
 

Subvencions atorgades

 
Quart trimestre  
Projectes d'Acció Social  pdf  xlsx
Projectes d'Acció Territorial  pdf  xlsx
Projectes de Cooperació i Solidaritat pdf xlsx
Projectes de Cultura  pdf  xlsx
Projectes d'Educació pdf xlsx
Projectes d'Espai Públic  pdf  xlsx
Projectes d'Esports pdf xlsx
Projectes de Joventut pdf xlsx
Projectes de Presidència  pdf  xlsx
   
Tercer trimestre  
Projectes d'Acció Social pdf xlsx
Projectes de Cooperació i Solidaritat pdf xlsx
Projectes de Cultura pdf xlsx
Projectes d'Esports pdf xlsx
Projectes de Joventut pdf xlsx
Projectes de Presidència pdf xlsx
   
Segon trimestre  
Projectes d'Activitats pdf / xlsx
Projectes de Comerç pdf / xlsx
Projectes de Cultura pdf / xlsx
Projectes d'Esports pdf / xlsx
Projectes de Presidència pdf / xlsx
Projectes de Salut Pública  pdf / xlsx
   
Primer trimestre  
Projecte de Solidaritat pdf / xlsx
Projecte d'Educació  pdf / xlsx       
   

Pla estratègic de subvencions 2016-2019 (Modificat el 17 de març de 2016)

 

 

Subvencions atorgades

 
Quart trimestre
Projectes de Presidència
Projectes d'Acció Social
Projectes de Patrimoni Cultural
Projectes de Polítiques d'Ocupació
 
 
Tercer trimestre  
Projectes de Presidència  
Projectes de manteniment i serveis  
Projectes d'esports  
Projectes de cultura i igualtat  
   
Segon trimestre  
Projectes de manteniment i serveis  
Projectes d'activitats i mercats  
   
Primer trimestre  
Projectes de comerç  
Projectes d'economia  
Projectes d'esports  
Projectes de Presidència  
   
més informació (subvencions en règim de concurrència competitiva)  
   
Pla estratègic de subvencions 2016-2019 (Modificat el 17 de març de 2016)  
   
   
 

Subvencions atorgades

 
Quart trimestre  
Projectes d'acció comunitària i esports  
Projectes d'activitats i mercats  
Projectes de benestar social  
Projectes d'ocupació  
Projectes de política territorial  
Projectes de Presidència  
   
Tercer trimestre  
Projectes de benestar social  
Projectes d'esports  
Projectes de Presidència  
   
Segon trimestre  
Projectes de benestar social  
Projectes de cultura  
Projectes d'esports  
Projectes de Presidència  
   
Primer trimestre  
Projectes de benestar social  
Projectes de cooperació per a la solidaritat, d'esports i de joventut  
Projectes de cultura  
Projectes d'igualtat  
Projectes de Presidència  
   
   
 

Subvencions atorgades

 
Projectes de cooperació per a la solidaritat, d'esports i de joventut  
Projectes de cultura  
Projectes d'ocupació  
   
   
 

Subvencions atorgades

 

Projectes de cultura, de solidaritat, d'esports i de joventut 

 
   
més informació (subvencions en règim de concurrència competitiva)  

 

Més informació de convocatòries:

 

Ajuts

Ajuts concedits

1r trimestre   pdf xlsx
 
 

Ajuts concedits

4t trimestre   pdf xlsx
3r trimestre   pdf xlsx
2n trimestre  pdf xlsx
1r trimestre   pdf xlsx
 

Ajuts acceptats

3r trimestre    pdf xlsx
Concessió d'ajuts econòmics 2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019, de la Diputació de Barcelona.
 
 

Ajuts concedits

3r - 4t Trimestre pdf xlsx
2n trimestre   pdf xlsx
1r trimestre    pdf xlsx
 

Ajuts acceptats

1r - 2n - 3r trimestre   pdf xlsx

Concessió d'ajuts econòmics 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019, DE LA Diputació de Barcelona.

 
 

Ajuts concedits

4t trimestre    pdf xlsx  
3r trimestre    pdf xlsx  
2n trimestre   pdf xlsx    
1r trimestre    pdf xlsx   
 

Ajuts acceptats

1r trimestre
 
 

Ajuts concedits

4t trimestre
3r trimestre
1r - 2n trimestre
 

Ajuts acceptats

Xarxa de Governs Locals 2016-2019
 
 

Ajuts concedits

Benestar social (resum 1r semestre)
Benestar social (1r trimestre)
 
 

Ajuts concedits

Benestar social (resum anyal)
 

 

Enllaços relacionats

Accedir a: Contractes i Convenis