Empreses Concurrents

Darrera actualització: 16 febrer 2018

Empreses concurrents

Les empreses concurrents quedan relacionades a cada acord d'adjudicació dels contractes licitats. Dins del Perfil del Contractant, a l'apartat d'Adjudicacions i formalitzacions està disponible l'acord d'Adjudicació integre que a la primera pàgina recull les empreses que han concurregut i han estat admeses a la licitació corresponent. [veure ejemple]

Tot i així les empreses que han concurregut a alguna licitació estan relacionades als següents llistats per exercicis:

Exercici 2017 

Exercici 2016

Exercici 2015