Carta de Serveis

Darrera actualització: 19 març 2019

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat disposa d'un sistema de gestió de la qualitat basat en la Carta de Serveis als ciutadans i ciutadanes. Aquest sistema es troba, actualment, en fase de construcció i, per tant, donada la seva evolució, es troba en permanent actualització.
 
La Carta de Serveis es quelcom més que un document en el qual es reflecteix una declaració de bones intencions sense més conseqüències i que, una vegada publicat, s'oblida sense que hagi arribat més enllà.
 
La Carta de Serveis és una eina viva que cal mantenir, modificar, avaluar i ajustar permanentment per tal que els compromisos que recull siguin sempre vigents i que aquest esforç es tradueixi en una millora contínua dels criteris i els nivells de qualitat que l'Administració s'autoexigeix en la prestació dels serveis als ciutadans i ciutadanes.
 
Des d'aquest punt de vista, la Carta de Serveis esdevé una eina complexa, fruit d'un estudi rigorós i permanent de les condicions, les circumstàncies i l'entorn en què es desenvolupen els serveis i de les expectatives i la visió que tenen els usuaris i usuàries d'aquests serveis.
 
La Carta de Serveis és el document que es constitueix com l'instrument mitjançant el qual els òrgans, els organismes i les entitats de l'Administració informen la seva ciutadania, i els usuaris i usuàries, sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació a aquests serveis i sobre els compromisos de qualitat a l'hora de prestar aquests serveis.
 
L'Ajuntament de Cornellà ofereix un ampli ventall de serveis a la seva ciutadania, que poden ser consultats a la següent adreça:
 
 

Catàleg Carta de Serveis

Oficina Atenció al Ciutadà A prop teu Matrimonis Civils Servei mediació Matrimonis Civils Gestió Tributària
Escoles Bressol Municipals Centre d'Informacio i recursos per a les Dones