Convivència

Treballar per aconseguir un municipi integrador, aconseguir que hi hagi poques diferències entre barris, fomentar la igualtat d'oportunitats i oferir serveis de qualitat a tots els ciutadans és un altre dels pilars dels plans d'actuació.