Seguretat

Garantir la seguretat del municipi des de totes les vessants és una de les prioritats del mandat, per això es treballa de forma coordinada amb totes les forces de seguretat. Les línies d'actuació es defineixen en els següent pla: