CANAL DE DENÚNCIES

Català | Castellano
actualització: 24/03/2022

 

Abans de fer servir el Canal de Denúncies valoreu si el tema que voleu posar en coneixement no es pot vehicular per les següents vies:

- Si voleu sol·licitar informació, fer suggeriments, propostes o queixes de qualsevol tipus sobre l'activitat municipal o sobre gestions a l'Ajuntament: dirigir-se a: informacio@aj-cornella.cat (veure estadístiques del servei aquí).

- Si voleu fer suggeriments, propostes i traslladar incidències relacionades amb temes de seguretat i d'espai públic, utilitzeu la plataforma A Prop Teu (veure estadístiques del servei aquí).

 

Per a fer una denúncia relacionada amb qualsevol activitat municipal o amb gestions de l'Ajuntament omplir i enviar un correu a: denuncia@aj-cornella.cat. Es pot utilitzar aquest canal els 365 dies de l'any, i la denúncia es derivarà al departament o servei corresponent per a ser atesa el més aviat posible.

 

 

Les denúncies totals durant el 2021 que van tenir entrada a través d'aquest canal van ser

 

Evolució 2017 - 2021

 

 

 

                  Denúncies per àrees

 

 

 

 

Les denúncies totals durant el 2020 que van tenir entrada a través d'aquest canal van ser 315.

 

Evolució 2017 - 2020

 

 
   

 

Denúncies per àrees

 

 

 

 

Les incidències totals durant el 2021 vehículades a través d'A Prop Teu van ser 1.500.

Evolució 2017-2021

Incidències per àrees

Les incidències totals durant el 2020 vehículades a través d'A Prop Teu van ser 1.572.

Evolució 2017-2020

 

Incidències per àrees

 

Les consultes totals durant el 2021 a través del correu informacio@aj-cornella.cat van ser de 3.735.

Evolució 2017-2021

Consultes per àrees

 

Les consultes totals durant el 2020 a través del correu informacio@aj-cornella.cat van ser de 5.582.

Evolució 2017-2020

                           Consultes per àrees