Honors, Distincions i Premis

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en reconeixement d'especials mereixements, qualitats i circumstàncies singulars confereix honors i distincions. Aquests tenen una naturalesa purament honorífica, sense que, en conseqüència, atorguin ni generin, cap dret de contingut econòmic o de caràcter administratiu. Els reconeixements són els següents:

a) Nomenaments honorífics:

1. Títol de filla predilecte o fill predilecte de Cornellà de Llobregat.

2. Títol de filla adoptiva o fill adoptiu de Cornellà de Llobregat.

3. Títols d'Alcalde o Alcaldessa i de Regidor o Regidora honoraris.

b) Distincions honorífiques:

1. Medalla de la ciutat.

2. Altres distincions honorífiques.

 

L'Ajuntament també té establert els premis "Ciutat de Cornellà" com objectiu de reconèixer de forma pública i solemne el treball que persones i entitats han realitzat a la ciutat en diferents àmbits, i el seu esforç en benefici de la ciutadania.

 

El "Reglament Especial Regulador del Protocol, Honor, Distincions i Premis de Comellà de Llobregat" regula l'atorgament dels reconeixements esmentats.