La informació clara i accessible sobre la utilització dels recursos públics i la planificació de la gestió municipal és el primer pas cap a un diàleg social, per poder assegurar el control de la gestió municipal per part de la població i garantir així, la participació ciutadana real.  
icona so