Abans de fer servir el Canal de Denúncies valoreu si el tema que voleu posar en coneixement no es pot vehicular per les següents vies:

- Si voleu sol·licitar informació, fer suggeriments, propostes o queixes de qualsevol tipus sobre l'activitat municipal o sobre gestions a l'Ajuntament: dirigir-se a: informacio@aj-cornella.cat.

- Si voleu fer suggeriments, propostes i traslladar incidències relacionades amb temes de seguretat i d'espai públic, utilitzeu la plataforma A prop teu.

 

CANAL DE DENÚNCIES

Per a fer una denúncia relacionada amb qualsevol activitat municipal o amb gestions de l'Ajuntament omplir i enviar un correu a: denuncia@aj-cornella.cat. Es pot utilitzar aquest canal els 365 dies de l'any, i la denúncia es derivarà al departament o servei corresponent per a ser atesa el més aviat possible.