Avaluació

Un dels pilars de la transparència és permetre als ciutadans i ciutadanes passar comptes amb l'administració, per poder realitzar un control de l'acció de govern. Publiquem les valoracions, dades i indicadors econòmics de l'ajuntament així com d'organismes externs.