Bones Pràctiques dels governs locals

En l'actualitat s'està elaborant, el Codi d'Ètica* i de Bon Govern adaptat al nou Codi de Bon govern local aprovat per unanimitat pels grups polítics de la FEMP i que ha de complementar al Codi de bon govern, aprovat pel Ple municipal en sessió celebrada el 29 d'abril de 2010 a proposta de la Junta de portaveus. L'Ajuntament també dóna suport al Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Millores de governança
Mapa Infoparticipa
Decàleg de bones pràctiques - UAB
Codi de bon govern
Banc de Bones Pràctiques - Fundació Pi i Sunyer
Buenas Prácticas - FEMP
Acord de ple
 
 
*Un cop aprovat el Codi d'Ètica s'actualitzaran aquests enllaços.


 

La Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer han seleccionat al programa Vine a Fer Esport Salut! i la plataforma A prop Teu! com a pràctiques significatives i de qualitat al servei de la ciutadania en els camps de l'esport, el primer, i la participació ciutadana, el segon. Aquests dos models han estat destacats com a exemples de bones pràctiques municipals i s'han inclòs al Banc de Bones Pràctiques dels governs locals. Aquest Banc disposa de més de 300 pràctiques seleccionades amb criteris de qualitat que poden ser consultades per tots els interessats en millorar serveis ciutadans.

Certficat Vine a Fer Esport Salut! 

Certificat A prop Teu! 

Més informació: http://www.bbp.cat/