NOMENCLATOR

Darrera actualització: 27 octubre 2017

Canvis de denominacions

  • Canvi de denominació del Camí Quitllet que va des de la Carretera de l'Hospitalet al Passatge dels Alps, pel nom de Camí dels Acumuladors

Acord del Ple de 5 d'octubre de 2017

  • Canvi de denominació dels carrers de Victor Pradera i d'Armirall Vierna pels noms de "Can Roses" i "Camí vell de Sant Boi"

Acord del Ple de 27 de febrer de 2017