Col·laboració

La millora constant de l'administració requereix d'un compromís ferm, d'una actitud receptiva i d'una mà estesa a la ciutadania.

Des del Govern local volem cooperar amb la ciutadania, les empreses, les associacions i altres agents, oferint eines de suport per al desenvolupament de la seva tasca -subvencions, ajuts,..- i buscant espais de treball comú com l'Acord Social o el pla de l'Entorn, per millorar entre tots la ciutat.

icona so