Entitats

Les entitats, més enllà dels seus objectius, idearis i formes d'organització són l'expressió de la voluntat de la ciutadania per intervenir a la societat, ja sigui fomentant la integració social, difonent valors socials i culturals o inclús, incidint sobre les problemàtiques de la societat amb solucions pròpies i concretes.