Manteniment Espai Públic

Després de l'evolució del municipi en els darrers 30 anys, ara és el moment de conservar la ciutat que hem aconseguit i preservar l'espai comú de tots els ciutadans.