PLA DE L'ENTORN

El Pla Educatiu de l'Entorn té la finalitat de potenciar el nexe entre centre educatiu, família i entorn. Busca generar espais de convivència i d'integració, i d'obrir els centres educatius als infants fora de l'horari escolar per a contribuir a l'èxit educatiu i la cohesió social mitjançant l'equitat i l'educació intercultural.

 

 

 

·