Plans d'Actuació

A l'inici de cada mandat, el govern municipal defineix les prioritats per a la ciutat, a partir de les quals estableix les línies estratègiques d'actuació que es volen desenvolupar durant els següents anys per seguir fent progressar i evolucionar el municipi. Els Plans d'actuació són el mecanisme per establir objectius i compromisos de treball de cara a la ciutadania, i està conformat per diferents projectes estratègics transversals. En el cas de Cornellà els projectes es sustenten en 4 pilars bàsics: Seguretat, Educació, Convivència i Manteniment de l'Espai Públic.