CONVENIS

català | castellano

Actualització: 15/01/2021

 

Els convenis són els documents amb què l'ajuntament i altres institucions o organismes estableixen acords en termes d'igualtat per dur a terme objectius d'interès per a Cornellà.

El compliment d'aquests acords és de caràcter obligatori.

 

   

3r Trimestre

pdf
xlsx

2n Trimestre

pdf xlsx

1r Trimestre

pdf

xlsx

     
CONTRACTES PROGRAMES:
  • AJuntament de Cornellà de Llobregat i PROCORNELLÀ pel perÍode 2020-21 - 1a Addenda
  • Ajuntament de Cornellà de Llobregat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en relació amb l'impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l'exercici 2020 - 1a Addenda - 2a Addenda - 3a Addenda
 

   

4t Trimestre

pdf

xlsx

3r Trimestre

pdf

xlsx

2n Trimestre

pdf

xlsx

1r Trimestre

pdf

xlsx

     

   

4t Trimestre

pdf

xlsx

3r Trimestre 

pdf

xlsx

2n Trimestre

pdf

xlsx

1r Trimestre

pdf

xlsx

     

   

4t Trimestre 

pdf

xlsx

3r Trimestre

pdf

xlsx

2n Trimestre  

pdf

xlsx

1r Trimestre

pdf

 
     

 

 

Tot l'any

pdf

 
     

 

 

Tot l'any

pdf

 
     

 

 

Tot l'any

pdf

 

 

Estat de l'execució del convenis

En aquest apartat es publica la informació relativa al compliment i l'execució de tots els convenis signats com a part aquest ajuntament.

També es publiquen les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència als convenis vigents, així com la data i la forma en què s'hagin produït.

La disposició addicional 9 de la LTC estableix que "la Generalitat i les administracions locals han d'informar el Registre de Convenis de la Generalitat de tots els convenis que subscriguin amb persones públiques i privades. El Portal de la Transparència ha de facilitar la consulta directa i dinàmica d'aquest registre". La mateixa LTC disposa que les obligacions de publicitat establertes s'han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.

 

 

Enllaços relacionats

Accedir a: Contractes, Subvencions i Ajuts

 

 

Normativa